Invandringen är inte ekonomiskt lönsam, Sandro Scocco

REPLIK. Debattörerna Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson argumenterar i en artikel i Expressen (15/10) att Sveriges invandring har dämpat de ekonomiska kostnaderna för att den svenskfödda (icke-invandrade) befolkningen blivit allt äldre. Kort sagt, invandrare arbetar och betalar skatt som samhället sedan använder för att trygga pensioner, vård och omsorg för pensionärer. Omvänt: hade vi inte tagit emot så många invandrare hade Sverige inte kunnat täcka hålet som en åldrande befolkning innebär med kraftigt höjd pensionsålder, kortare semester och nedskärningar i välfärden som enda alternativ. Problemet med argumentationskedjan är…

Read More

Kurdo Baksi borde sluta sprida turkförakt

REPLIK. En konflikt mellan Azerbajdzjan och Armenien pågår för fullt i Nagorno-Karabach samtidigt som en enorm desinformationskampanj pågår i Sverige. Kurdo Baksi är en av dem som gett en grovt förvrängd bild av händelserna sedan kriget började. Baksi påstår att Turkiet importerar jihadister till såväl Libyen som Azerbajdzjan. Baksi försöker smeta ”islamism” på Turkiet och Azerbajdzjan som ärvt en stark sekularism. Azerbajdzjan och Turkiet är länder där alla religioner utövas utan statlig inblandning. I Libyen står därtill Turkiet på den EU- och FN-stödda enhetsregeringens sida mot diktatorn Khalifa Haftar. Baksis…

Read More

Nya skatterna som kan minska klyftorna i Sverige

DEBATT. Det sägs ibland att kriserna definierar vår tid. Men bortom pandemin, migrationskrisen, finanskrisen och klimatkrisen finns det en kris som mer än någon annan definierar vårt samhälle: jämlikhetskrisen. Inkomstklyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. Ginikoefficienten – ett mått på ojämlikheten i ett land – har för Sverige ökat med nästan 40 procent sedan 1995. Och storbolagens vd:ar tjänar idag 61 gånger så mycket som en industriarbetare. Det är framför allt kapitalinkomster och utdelningar som har ökat extremt kraftigt. De går nästan uteslutande till den rikaste…

Read More

Vi borde tala mer om surfskam än om flygskam

DEBATT. Häromåret passerade internets energiförbrukning energiåtgången för allt flyg i världen. Internet bedöms i dag nyttja närmare 10 procent av världens elproduktion. Dessutom ökar internets energiförbrukning snabbt, medan flyget utvecklar allt mer bränslesnåla flygplan och siktar på användning av icke-fossila bränslen.  Nyligen kunde vi läsa i media att de serverhallar som svenska politiker lockat företag som Facebook och Amazon att bygga i Sverige, tillsammans förbrukar energi motsvarande ett halvt kärnkraftverk. Det vi ser nu är dock med stor sannolikhet bara början till en av våra största framtida hållbarhetsutmaningar.  Energiförbrukningen är inte…

Read More

Bura in djurrättsaktivisterna som trakasserar våra bönder

DEBATT. Den 21 oktober hålls ett seminarium i riksdagen som behandlar problemen med aktivister som trakasserar våra bönder. Det är bra att saken tas upp för diskussion.  Jordbruksminister Jennie Nilsson och justitieminister Morgan Johansson har gått ut och berättat att de tillsatt en intern utredning som ska ut på remiss under hösten, om högre straff för dem som hotar och trakasserar. Det är också bra. Men det är för sent, och går för långsamt.  Problemet med aktivister har vuxit lavinartat de senaste åren, och vissa medier har många gånger uppmuntrat…

Read More

Sluta slösa skattepengar på målen i Agenda 2030

DEBATT. Det talas överallt om Agenda 2030, vilken innefattar FN:s 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Bland dessa mål återfinns allt ifrån en fredlig värld och att utrota fattigdom till rena hav och en hållbar arbetsmiljö, i stort sett allt som kan sägas känneteckna goda, jämlika och välmående samhällen.  Statsminister Stefan Löfven uttryckte i regeringsförklaringen den 8 sept att Sverige ska ”fortsätta att vara världsledande i arbetet med att motverka den globala uppvärmningen och i genomförandet av Agenda 2030.”  Men vad innebär Agenda 2030 för Sverige i praktiken? Det vi…

Read More

Jag har gråtit när jag sett vilken misär patienterna lever i

DEBATT. Föreställ er att ni har en son som har gått på den tuffa utbildningen på KTH för att bli ingenjör och precis har fått sitt drömjobb. Som förälder är ni glada och stolta över att sonen har uppnått sitt mål. Så drabbas sonen av en psykos och både familjens och den unge mannens liv slås i spillror.   Mitt första jobb inom psykiatrin för nio år sedan var just på en psykosavdelning. Där fick jag följa föräldrarnas kamp för att förstå vad som hade hänt men också patienterna som…

Read More

Tvinga ledningen för Folkbildningsrådet att avgå

DEBATT. Catharina Håkansson Boman, Ulf Melin och Maria Graner från Folkbildningsrådet slår på Expressen Debatt fast att folkbildningen står inför: ”utmaningar där kriminella nätverk medvetet tar sig in i folkbildningen för att komma åt statsbidragen.” Det verkar vara en överraskning för ledningen i Folkbildningsrådet efter en avslöjande artikel i Expressen, där Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren avslöjar att det har betalats för fejkkurser och felaktiga eller bedrägerirelaterade utbetalningar. Men anklagelser om ekonomiska oegentligheter har tagits upp i många år. Rebecca Weidmo Uvell och Johan Westerholm skrev om ämnet…

Read More

Kommunala Stockholmshem tränger sig före i vårdkön

DEBATT. Stockholmshem är ett kommunägt bostadsbolag med 340 anställda och 55 000 hyresgäster i huvudstaden. I styrelsen finns representanter för riksdagspartier och fackförbund. På sin hemsida säger sig bolaget eftersträva minskad bostadsbrist, minskad segregation, social hållbarhet och klimatneutralt byggande.  De anställda på Stockholmshem skulle väl aldrig smita före i bostadskön. Det torde strida mot såväl värdegrund som historia hos ett företag som ”I över 80 år har skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna”. Eller? Det visar sig nu att de anställda på Stockholmshem inte har några större problem med att…

Read More

Centerpartiet kommer inte medverka till återinförd fastighetsskatt

REPLIK. Skattebetalarnas förening kräver tydliga besked om var riksdagspartierna står i frågan om att införa en ny fastighetsskatt. I sin debattartikel citerar de Centerpartiets svar: ”Nej, Centerpartiet vill inte återinföra fastighetsskatten”.  Trots det ägnar de resten av artikeln åt att hävda att ”skenet bedrar” och ifrågasätter om Centerpartiet skulle tolerera en ny fastighetsskatt. Men att Skattebetalarnas förening lägger ut dimridåer och kreerar illa underbyggda konspirationsteorier gör inte deras påståenden mer sanna. Drabbar folk med vanliga inkomster Nej, Centerpartiet kommer inte medverka till att återinföra fastighetsskatten. Den fastighetsskatt som fanns var…

Read More