En historisk dag när ”Avtalet om förbud mot atomvapen” träder i kraft


I folkomröstningar som inte styrs av överhetens massiva propaganda skulle resultatet bli ett rungande nej till kärnvapen och ett ja till förbud mot framställning, lagring, användning och finansiering av sådana massförstörelsevapen. I Sverige lär 80 procent av befolkningen vara emot dem.

Istället för folkomröstning har ICAN gått genom FN. ”Internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen” lyckades efter träget arbete få en majoritet att anta en konvention om kärnvapenförbud i juli 2018. Men för att den skulle bli giltig och juridiskt bindande återstod ratificering av minst 50 länder.

Där är vi nu och den 22 januari 2021 träder ”Avtalet om förbud mot atomvapen” i kraft. Detta är en historisk dag som all världens folk har anledning att glädja sig åt och fira. Vi kan också känna tillfredsställelse över att långsiktigt politiskt arbete trots allt kan löna sig. Med viktiga personer som Desmond Tutu, Dalai Lama, förre FN-chefen Ban Ki-Moon och många andra har det vuxit fram en stark internationell rörelse som nu nått sitt första mål.

Bland avtalets undertecknare finns inga länder som har kärnvapen. Omedelbart kommer dessa nio atomstater förstås att nonchalera avtalet, men världens kritik kommer inte att gå dem spårlöst förbi. Minoriteten kommer att bli tvungen att anpassa sig till den nya realiteten. Kraven kommer att växa på nukleär nedrustning. Man kommer att tvingas redovisa verkliga framsteg i förhandlingarna. Antalet kärnvapenarsenaler kommer att minskas. Nukleär avskräckning kommer att få allt svårare att kunna rättfärdiga sig. Bankerna kommer att dra sig ur finansieringen och fler länder att ansluta sig till avtalet. Så ökar trycket på atomstaterna.

Till sist kanske också den svenska regeringen rätar på ryggen och vågar trotsa USA genom att underteckna FN-dokumentet.

Kari Littmarck-Sahlin

Eva Bladini-Amborn

Yvonne Wejbro

Margareta Tideström-Persson

Medlemmar i Kvinnor för Fredarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar