Socialstyrelsens coronamiss – fel i antalet döda: “Absolut inte bra”


Under pandemins gång har Socialstyrelsen ansvarat för att sammanställa statistik över hur många personer i respektive kommun som har dött efter att ha drabbats av coronaviruset.

Nu uppdagas det att statistiken under en tid kan har varit felaktig för flera kommuner.

Enligt Anna Bennet Bark, enhetschef på Socialstyrelsen, ser myndigheten allvarligt på händelsen. En utredning om vad som gått fel och hur många kommuner som drabbats pågår.

– Det är allvarligt när det blir fel. Man ska kunna lita på vår statistik. Vi ser över vad som hänt, hur stort felet har varit och vilka konsekvenser det har fått, säger hon.

Missen har gjort att fördelningen av dödsfallen på kommunnivå rörts samman.

För Gävleborgs del har till exempel dödstalen i Sandviken, Bollnäs och Ockelbo minskat efter att felet rättats till. Andra kommuner har fått fler döda. Vilka skillnader som beror på statistikfelet eller som har orsakats av att fler avlidit under tiden är svårt att svara på.

Den totala dödssiffran för länet i stort ska dock inte ha påverkats, enligt Socialstyrelsen.

– I våra tabeller över avlidna per kommun har sorteringsordningen av vissa kommuner varit fel. För Gävleborgs län har det inneburit flera fel, säger Erik Wahlström, utredare på Socialstyrelsen och som arbetar med den aktuella statistiken.

Felet befarades från början att gå så långt tillbaka som i september förra året. Efter att ha sett över statistiken ytterligare verkar missen ha inträffat inför storhelgerna i december.

Socialstyrelsen misstänker att en automatisering av sammanställningen ligger bakom.

– Det märktes inte förrän än andra vågen kom igång och kommuner som inte drabbats så hårt tidigare började få fler dödsfall och ställde frågor kring statistiken, säger Erik Wahlström.

Efter larmet om felaktigheterna har siffrorna från Socialstyrelsen åtgärdats.

Erik Wahlström hoppas att misstaget inte ska påverka förtroendet för Socialstyrelsen.

– Vi försöker vara tydliga med att den här statistiken är preliminär och att den tas fram lite hastigare än normalt. Men det är absolut inte bra med sådana här misstag och det här var väldigt dåligt, säger han.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar