Så kontrolleras butikerna – och så straffas de om pandemilagen bryts: “Kommer bli mycket arbete”


10 januari trädde den nya pandemilagen i kraft. Den gäller till sista september i år och innebär att antal besökare på allmänna platser ska räknas ut beroende på lokalens storlek, för att minska smittspridningen i samhället.

De platser som omfattas av lagen är exempelvis gym- och sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och lokaler samt platser för privata sammankomster.

Varje besökare har rätt till tio kvadratmeters utrymme i en lokal. Om affären är 250 kvadratmeter stor kan som mest 25 personer vistas i den.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera så att de ansvariga inte bryter mot lagen. Joakim Hellgren är avdelningschef för Miljö på länsstyrelsen i Gävleborg och berättar att man sedan i somras har arbetat med uppdrag från regeringen.

– Vi skulle kontrollera hur efterlevnaden var ute i länet. Det innebär ju att vi upprättade kontakter och nätverk utåt i länet där vi till exempel ringde upp väktare som var på olika butiker för att kontrollera hur mycket folk det var, säger han.

Till stor del kommer man fortsätta arbeta som man gjort sedan i somras. Om det är en verksamhet som inte förhåller sig till lagen tar länsstyrelsen kontakt med dem via telefon eller fysisk kontakt.

– Vi ska vara rådgivande som ger råd och stöd i hur man ska kunna efterleva reglerna som finns, säger Joakim Hellgren.

Kan ni göra tillsyn på samma sätt som på krogar?

– Ja, det kan vi göra. Men i första hand är det rådgivning och stöd. De flesta vill ju efterleva uppdraget som finns, så jag tror inte att det kommer vara några problem.

I och med den nya lagen har länsstyrelsen rätt att använda sig av nya verktyg om en verksamhet inte anpassar sig.

– Händer det ingenting ändå kan vi göra ett föreläggande att “ni ska göra så här”. Händer det ingenting efter det föreläggandet kan vi ta ett beslut om vite.

Man har omprioriterat nuvarande personal från alla avdelningar hos länsstyrelsen, som på heltid ska ägna sig åt tillsyn av pandemilagen.

– Vi bedriver ju en stor tillsynsverksamhet redan. Just nu är det fyra personer som arbetar heltid med det här, samt en hel del annan personal som kommer arbeta deltid, säger Joakim Hellgren.

För att stärka upp kontrollerna ytterligare har man dessutom börjat anställa ny personal. Det trots att man med säkerhet inte vet exakta resurser från regeringen än.

– Jag har rekryterat tre personer och rekryteringsprocessen fortsätter, säger Joakim Hellgren.

Det handlar både om personer som kommer ersätta ordinarie personal som har omprioriterats, men också personer som enbart kommer ägna sig åt tillsyn av pandemilagen.

Hur mycket mer arbete blir det här för er?

– Det är jättesvårt att svara på. Vi vet att det kommer bli mycket arbete och mycket medel från regeringen, så därför har vi satt igång rekryteringsprocessen redan nu.

Upplever du att allt varit tydligt från regeringens håll?

– Det tycker jag. Nu när lagen gått i gång och det kommer in frågeställningar och konkret material så tar vi lagen och förordningar. Sedan finns det alltid olika sätt att tolka en lag, men jag är väldigt nöjd med hur det ser ut.

________________arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar