En dos vaccin räcker inte som skydd mot corona – då kan du bli sjuk ändå


Tidningen berättade på onsdagen om äldreboendet Bergsjöstrand i Ockelbo där 13 personer nyligen insjuknat i covid-19.

Läs mer: Efter vaccineringen i mellandagarna – 13 personer smittade av covid-19 på äldreboendet

De 13 har insjuknat trots att de under mellandagarna fick den första av två doser covid-19-vaccin.

Detta kan tyckas märkligt. Vaccinationen borde väl ha skyddat dem. Men en dos av det vaccin som nu används är inte tillräckligt. För att få det skydd som vaccintillverkaren utlovat krävs två vaccindoser.

Så här förklarar Robin Razmi:

– Ett visst skydd föreligger redan efter första dosen. Hur pass hög skyddseffekt man får efter enbart en dos är inte studerat, men forskning pågår. Vi vet inte heller hur långvarig immunitet man kan räkna med ifall endast en dos ges.

Det är alltså fullt möjligt att bli sjuk trots att man fått en vaccindos?

– Ja, man kan bli sjuk i covid-19 mellan första och andra dosen.

Robin Razmi beskriver hur vaccinets skyddseffekt efterhand ökar:

– Förenklat kan man tänka sig en graf med tid på x-axeln och skyddseffekt på y-axeln. Här gör jag antagandet att en ovaccinerad individ har noll procents skydd och att en individ som fått två vaccindoser har 95-procentigt skydd en vecka efter dos 2. Skyddseffekten börjar alltså etableras redan efter första dosen, men troligen tar det någon vecka innan signifikant immunitet har hunnit etableras.

Vilket skydd har man efter andra dosen vaccin?

I de studier som föregått godkännande av de två första vaccinerna (Pfizer samt Moderna) har man uppmätt en 95-procentig skyddseffekt. Skyddseffekt har här definierats som risken att insjukna med symtomgivande covid-19. Man har mätt denna skyddseffekt en vecka efter att andra dosen givits och jämfört med en kontrollgrupp som fått placebo.

Kan man få covid-19 av vaccinationen?

– Nej, det kan man inte. Man kan få symtom som påminner om covid-19 (muskel- och ledvärk, feber, trötthet) men man kan inte få sjukdomen covid-19.

Innehåller vaccinet coronavirus?

– Nej. De vacciner som är godkända innehåller inte coronavirus. Detsamma gäller de vacciner som är på väg att godkännas närmaste tiden

Det vaccin som nu används innehåller RNA (ribonukleinsyra) som hjälper cellerna att tillverka ett protein som normalt finns hos coronaviruset. Proteinet triggar sen igång det immunförsvar som ska skydda mot smitta i framtiden.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar