“Känns som man utsätter de äldre för en risk att dö”


I början av veckan konstaterades att samtliga boende som testats på en avdelning på Bysjöstrand har smittats av covid-19.

Tidningen har pratat med en kvinna som har sin mamma på boendet. Hon berättar att det hon varit orolig för sedan covid-avdelningen öppnade på boendet nu har inträffat.

– Det känns verkligen inte bra att hon är där nu, säger hon.

– Det är på de gamlas bekostnad. Det känns som man utsätter de äldre för en risk att dö.

Det är oklart hur smittan kom in på boendet.

Många anhöriga har varit oroliga just sedan en covid-avdelning öppnats i samma hus.

Men Britt Aspgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ockelbo kommun, ser dock inte att den på något sätt har bidragit till smittspridningen.

– Den är helt avskild från övrig verksamhet, säger hon i ett uttalande på kommunens hemsida.

I mellandagarna fick merparten av de äldre den första vaccinsprutan och under vecka 3 skulle den andra ges.

Totalt rör det sig om tolv boende på en avdelning som fått ett positivt provsvar, samt ytterligare en person på en annan avdelning. Alla övriga på de aktuella avdelningarna kommer också att testas för covid-19, uppger Ockelbo kommun på deras hemsida.

– Vi har en omfattande smittspridning i Ockelbo. Ju mer den finns i samhället, desto större risk är det att den tar sig in på boendet. Det är oberäkneligt och lömskt och man förefaller, i vissa fall, kunna bära det utan att känna nämnvärda symptom, säger Johan Callenmark, socialchef i kommunens uttalande.

De ansvariga uppger att de smittade har isolerats och det är samma personal som sköter om alla och att den personalen inte besöker någon annan avdelning.

Berörd personal provtas för covid-19 och det är även möjligt att smittskydd Gävleborg anser att alla boende på Bysjöstrand ska testas, skriver kommunen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar