Inget gehör för markkabel vid Högbo bruk – men ny dragning kan skydda mosippor


Kraftledningarna som krävs för Microsofts datahallar har vållat protester. Nu är ett nytt förslag ute på samråd. Vattenfall vidhåller att ledningarna ska gå i luften förbi Högbo, trots protester från såväl Sandvikens kommun som Högbo bruk och privatpersoner.

Läs mer: Protest mot elledning över Högbo – de kräver att kablar till Microsoft grävs ner

Vattenfall eldistribution skriver i ett samrådsyttrande att markkabel innebär större risk för driftsstörningar, energiförlust och felströmmar. Det statliga bolaget tycker inte att argumenten att luftledningen påverkar friluftsliv och turism i Högbo och översiktsplanens bostadsplanering är tillräckligt tungt vägande.

Vattenfall skriver att förutom att det blir dyrare riskerar en markkabel i ett tio meter brett, 1,5 meter djupt, dike att påverka grund- och ytvatten och kulturmiljölämningar. Grävarbeten tar också ett område runt omkring i anspråk och skapar stora schaktmassor.

Kommunalrådet Peter Kärnström, S, hoppas att Sandvikens önskemål om markkabel ska få gehör i den miljökonsekvensutredning som Vattenfall håller på med och som ska lämnas in till länsstyrelsen.

– Vi pekar på andra värden att ta hänsyn till, säger Peter Kärnström.

Läs debattartikeln: Lägg kraftledningarna vid Högbo i marken

– Det är väldigt olyckligt att man inte räknar in de naturvården som finns i Sandviken, säger Erik Hedström, med i den grupp Östanbybor som engagerat sig för markkabel.

Hittills har 715 skrivit på namninsamlingen och gruppen arbetar på ett nytt yttrande, där de bland annat hänvisar till dokument om Högbo bruks användning som rekreationsområde.

– I Danmark kan man gräva ledningar, varför kan inte vi det? säger han.

Vattenfall har däremot ändrat dragningen av luftledningen på en sträcka mellan Forsbacka och Mackmyra, av hänsyn till byggplaner, och föreslår att den där dras längs E16 och befintlig kraftledning.

– Vi har tagit hänsyn till synpunkter som har kommit fram i samrådet, säger Mikael Björnér, pressansvarig på Vattenfall eldistribution AB.

Närmast Stackbo har förslaget från början varit markkabel, av praktiska skäl. På två sträckor finns alternativa dragningar. Den planerade nya transformatorstationen söder om vattenskyddsområdet ska förbindas med ställverket några hundra meter norrut, antingen längs den befintliga kraftledningen eller längs väg 56 och Kopplingsvägen. Enklast är att följa vägarna säger Mikael Björnér.

Läs mer: Ja till omstridd transformatorstation överklagas

Det finns också förslag på en alternativ dragning väster om Stackbo för att undvika att gräva i ett område med högt naturvärde.

– Det är mosippor som ger det höga naturvärdet, säger Mikael Björnér.

I april räknar Vattenfall eldistribution med att kunna lämna in miljökonsekvensbeskrivningen till länsstyrelsen. Fram till den 15 februari går det att lämna synpunkter i samrådet.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar