Hyran klar för Balders hyresgäster – fortfarande låst mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen


Hyresgästföreningens förhandlingar med Balder slutade med att man kom fram till två olika hyreshöjningar för olika typer av boenden.

Bostäderna inom bolagets så kallade HEM-satsning, som är äldre lägenheter som fått en mer omfattande renovering, landar på en hyreshöjning på 1,o5 procent.

Det övriga beståndet, med bland annat de nybyggda bostäderna vid Gavlehov, får en höjning på 1,35 procent från och med april 2021.

– Det är ett bra riktmärke för övriga förhandlingar i Gävle, där kostnadsökningarna är relativt låga för 2021, säger Owe Hellberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

De närmare 14 000 hyresgästerna hos Gavlegårdarna får vänta på besked om sin nya hyra. Förhandlingarna strandade före jul, och väntas inte bli klara under januari enligt Klas Larsson, förhandlingsledare för Hyresgästföreningen i Gävle.

Han anser att Gavlegårdarna ligger på en orimligt hög nivå med sitt förslag på hyreshöjning med 3,75 procent.

– Vårt förslag på 0,75 procent innebär att de får täckning för höjda taxor på sophämtning och liknande. De tolkar sina ägardirektiv som att de behöver ha en vinst på 110 miljoner kronor. Vi tolkar det som att det räcker med 80 miljoner kronor, säger Klas Larsson.

Även förhandlingarna med Sandvikenhus är klara, och landade på 1,5 procent. Klas Larsson hoppas att den nivån, liksom överenskommelsen med Balder lägger ribban för en lägre hyreshöjning för Gavlegårdarnas hyresgäster.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar