Minnesord: Lennart Höög


Pappa föddes i Högbo, Sandviken. På gården fanns jord- och skogsbruk vilket präglade uppväxten med dagligt arbete från unga år. Pappa hade samtidigt ett stort läsintresse som drev honom till gymnasiet i Sandviken där han tog studenten 1955. Efter militärtjänst studerade han vidare vid Handelshögskolan i Stockholm och avlade civilekonomexamen 1959. Samma år gifte han sig med Birgitta Ruuth från Gävle. Efter två år på konfektionsföretaget Melka i Skövde, där också sonen Jonas föddes, lockades pappa åter till Sandviken och det snabbt expanderande Sandvik där han fick ansvar för dotterbolagens redovisning. Han blev kvar på Sandvik i olika chefsbefattningar hela sitt yrkesverksamma liv, under de sista 20 åren som personaldirektör.

Under 60-talet utökades familjen med sonen Martin och dottern Helena. Pappa levde i Sandviks globala värld, med många resor till alla kontinenter, men med rötterna starka i Högbo.  Hans engagemang i bland annat Svenska missionsförbundet och Folkpartiet innebar ordförande- och styrelseuppdrag på olika nivåer. Som pensionär fortsatte han med styrelseuppdrag för företag och organisationer i många år.

När vi i familjen senare i livet tvingades genomdriva en flytt till ett demensboende, kunde vi i det allvarliga ändå skoja om att ”Vi kanske ska be dem säga att de behöver en ordförande, då ställer han säkert upp och kommer”.

Pappa var väl grundad i sina värderingar, hans känsla för det som var rätt var vägledande i alla delar av livet. Han lämnar efter sig ett arv där ansvarstagande och lojalitet går som en röd tråd, liksom vikten av att aldrig glömma sina rötter och sin bakgrund, oavsett var man hamnar i livet.

Pappas sista år kom att präglas av tilltagande demenssjukdom, och sedan 2015 fick han föredömlig vård och omsorg på Åsgården i Järbo.

Familjen gm

Martin Höögarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar