Kritik och stor förvirring kring Gävles beslut att inte ha distansundervisning


Ja eller nej till distansundervisning på högstadiet. Den frågan har blivit en riktig soppa i Gävle och känslorna är heta.

Efter att Utbildning Gävles sektorchef Thomas Hartikainen i torsdags pratat med regionens smittskyddsläkare Shah Jalal tolkade han rekommendationen som att Gävle inte skulle påbörja distansundervisning för högstadieskolorna.

– Vi skulle bedöma skola för skola. Jag frågade smittskyddsläkaren om vi kan fatta beslut om att det ska vara distans på alla skolor om det inte är väldigt kritiskt på skolorna när det gäller smittspridningen. Nej, det kan jag inte fick jag som svar, säger Thomas Hartikainen.

I stället ska varje högstadieskola göra egna riskbedömningar och bedömer man att närundervisning inte kan göras på ett säkert sätt kan det bli aktuellt med distans.

– Jag tror inte vi haft så låg sjukfrånvaro hos personalen någon gång under pandemin som nu. Vad gäller bland eleverna vet vi inte än eftersom de började i fredags och i dag, säger Thomas Hartikainen.

Förvåningen hos honom var stor när Region Gävleborg under fredagen gick ut offentligt med att de uppmanade alla kommuner att ha distansundervisning för högstadiet.

Han pratade ännu en gång med smittskyddsläkaren Shah Jalal på fredagseftermiddagen.

– Han sa att det inte är något nytt och att vi ska bestämma det här lokalt, skola för skola. Den där rekommendationen var ett krav som hälsingekommunerna hade när de skulle fatta beslut på torsdag morgon, att det kom ut en skriftlig rekommendation.

På Sofiedalskolan råder en stor oro bland delar av personalen, enligt läraren Mattias Eriksson. Han har även varit i kontakt med lärare på andra skolor som uttrycker stor oro, eftersom smittspridningen varit så hög i kommunen under julledigheten.

I ett mejl bjöd Mattias Eriksson in Thomas Hartikainen och grundskolechef Eva Levin till skolan, men de avböjde. I stället mejlade han under söndagen smittskyddsläkaren Shah Jalal.

Just nu så har Gävles verksamhetschefer tagit beslutet att vi ska möta våra 500 elever imorgon klockan 8:30. De menar att beslutet tagits i samråd med dig. Det märkliga i detta är att du skriver på er hemsida samma dag att du rekommenderar att högstadieskolor att införa fjärrundervisning.

Region Gävleborgs skriftliga rekommendation fick även Engelska skolans högstadium i Gävle att börja med distansundervisning, som påbörjas under tisdagen, berättar skolans rektor Daniel Hall.

– När informationen kom ut på hos Region Gävleborg blev vi tvungna att välja sida och ta ett beslut. Ur huvudkontorets perspektiv ska vi alltid försöka följa hur kommunen agerar, men i det här fallet när Region Gävleborg säger att vi bör lyssna på smittskyddsläkaren behövde vi säkerställa att vi följde de råden. Vi måste försäkra oss om att vi gör allt vi kan för att hålla våra elever och personal säkra, säger Daniel Hall.

Smittskyddsläkare Shah Jalal om smittspridningen i länet.

– Det ser lite ljusare ut, men smittskyddsläget är fortfarande bedömt som högt. Då ska man vara mycket försiktig.

Det är din rekommendation att vi ska ha distansundervisning i högstadiet?

– Det är rekommendationen och vi har skrivit att det är kommunerna som gör bedömningen och som ska hantera det.

Är det inte frustrerande att man inte följer din rekommendationen?

– Lite, men jag menar att rekommendationen för hela länet är en sak. Sen har enskilda kommuner och skolor olika situationer. Därför ligger ansvaret på huvudmannen att se till att närundervisningen sker på ett smittsäkert sätt. Det är de som fattar beslut.

Men du har uppmanat alla kommuner att ha distansundervisning.

– Jag har inte uppmanat, utan rekommenderat.

Men i Region Gävleborgs skriftliga rekommendation låter det som att Shah Jalal uppmanar samtliga kommuner.

– Vi har nått ett läge där det är väl motiverat att gå steget längre och rekommendera distansundervisning både på gymnasiet och högstadiet. Ett brev med den uppmaningen har därför skickats till alla kommuner. Att stoppa smittspridningen är det viktigaste nu, säger Shah Jalal i utskicket.

För Utbildning Gävles sektorchef har situationen blivit minst sagt förvirrande. I sin dialog med Shah Jalal och genom att lyssna på Skolverket och Folkhälsomyndigheten tolkar han som att han inte kan starta distansundervisning för alla kommunens högstadieskolor eftersom det saknas tecken på att det där pågår smittspridning. Samtidigt tolkar de flesta som läser Region Gävleborgs utskick att han agerar tvärt emot rekommendationen.

– Att låta det framstå som att vi har olika uppfattningar med smittskyddet är inte sant. Det här är en kommunikationsmiss. Jag ska inte säga mer om det, men det är djupt olyckligt, säger Thomas Hartikainen.

Utdrag från Folkhälsomyndighetens rekommendation:

Det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang.

Regeringen kommer att besluta om att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Detta är inte en allmän rekommendation utan en möjlighet för skolor att använda sig av då övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar