20 liberala skolpolitiker: Förändra friskolesystemetDet oändliga ältandet om friskolornas vara eller icke vara har gjort debatten alldeles för grund och enahanda.

Låt oss nu, 28 år efter friskolereformen, föra en sansad och konstruktiv debatt om förändringar i skolsystemet med syfte att öka likvärdigheten och ge våra elever den bästa starten i livet, skriver 20 skolpolitiker i Liberalerna.expressen

Related posts

lämna en kommentar