Liberalerna gör sig till ett kvinnofientligt parti


Svar till Hans Backman (L): “Kompetens måste väga tyngre än antal år hos arbetsgivaren”

Du skriver att kompetens måste väga tyngre än antal år hos arbetsgivaren. Du sparkar då in öppna dörrar. I LAS § 22 står följande: ”Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.” Det finns alltså redan det som du efterfrågar, och det används mycket flitigt av arbetsgivare vid uppsägningsförhandlingar. Och då ska man ha i åtanke att samma arbetsgivare inte har lyft ett finger för någon som helst åtgärd för att höja kompetensen hos sina anställda innan uppsägningarna verkställs. Inte en enda krona har använts för det.

LÄS MER I DEBATTEN:

Liberalerna lever i en privilegierad värld långt från verkligheten

Arbetsrätten måste moderniseras

Men det verkar mest av allt som om du inte alls läste min tidigare debattartikel. Jag beskrev ganska tydligt att allt fler arbetsgivare inte ens kallar till LAS-förhandlingar vid uppsägningar. De gör helt enkelt en omreglering av anställningskontraktet vid en MBL-förhandling och den omregleringen kan ske dagen efter förhandlingen – alltså helst utan uppsägningstid. Det är dagens arbetsrätt som vi har kvar. Det är dagens arbetsmarknad för unga människor i sitt första jobb där de ska försöka uppnå någon form av förmåga att försörja sig själva och bilda familj. Och det tycker Liberalerna är alldeles för strikt för arbetsgivare och för krångligt – det måste göras lättare att sparka omedgörligt folk så nytt och frisk blod kan få nya jobb med ett ständigt hot hängande över huvudet att de när som helst kan sparkas. Det är Liberalernas nya ”frihet” och ”moderna arbetsmarknad”.

Idag får gravida sparken då arbetsgivare med färre än tio anställda kan undantag två arbetstagare från turordningen i LAS. Och lustigt nog är nr 3 och 4 ofta någon som är just gravid, facklig företrädare eller på annat sätt obekväm på arbetsplatsen. Fortfarande från LAS § 22: ”Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.” I detta finns alltså inte ens något kompetenskrav. Det står arbetsgivaren helt fritt att bedöma om någon är ”av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten” och då är ovannämnda inte av någon särskild betydelse.

Jag arbetar med arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor och jag ser dagligen att arbetsgivare kringgår LAS fullständigt, eller turordningen helt och hållet. Jag förstår att Liberalerna lyssnar på den svenska basindustrin och deras arbetsgivare när de svarar på tilltal om arbetsrätt, men i industrin finns inga med deltidsanställningar (annat än frivilliga sådana), inga med visstidsanställningar (annat än som det var tänkt med ett fåtal) och det finns ingen omreglering av anställningskontrakt utan uppsägningstid. Dessa otryggheter finns endast i servicesektorn med handel och hotell/restaurang med merparten av de anställda. Och det är kraftigt kvinnodominerade yrken. Det är kvinnor som utsätts för extrema marknadsliberala krafter och det är kvinnorna som betalar priset i lägre löner, lägre semester, lägre sjuklön, lägre a-kassa, lägre pension, med mera. Det gör tyvärr Liberalerna till ett kvinnofientligt parti och dessutom till ett extremt marknadsliberalt parti där attacker mot Sveriges löntagare är viktigare än trygghetsskapande åtgärder som kan ge en stabil ekonomi för alla medborgare i detta land.

Poul-Erik Jensenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar