Knappt någon kommer att se kraftverken över talltopparna


Svar till Stiganders och alla andra som skriver om vindkraftverk.

Vindkraftverk i havet har Storbritannien byggt under många år i Nordsjön och Irländska sjön. Vid ett område med 1 500 verk i Nordsjön har fisket ökat enormt sedan verken byggdes. Fisken har fått lekplatser som saknades tidigare. Det visades en tv-dokumentär om denna vindkraftspark hösten 2020.

Läs också:

Störs inte fisken av vindkraftparkernas ljud?

Bygg massa vindkraftverk i Stockholms skärgård

Vindkraften är viktig i Sveriges energiförsörjning

Fenomenet är välkänt då samma sak händer när gamla fartyg sänks, det bildas konstgjorda rev där fisken trivs.

Sen gäller också om det över huvud taget byggs något utanför Iggön. Sommargästernas hus ökar i värde då fisket förbättras.

Är bara husvärdet som det gäller, knappt någon kommer att se något av kraftverken över talltopparna. Dessutom kommer de att ligga så lång ut till havs att bara vingarna synas på 20 km håll.

Är märkligt att sommargästerna vill ha datorer, el-mopeder, tv, elspisar, kylar, frysar, microugnar. De vill kunna ladda sina el-bilar och de vill ha el-värme i husen, men kraftverk, det ska inte finnas.

Sansa er lite sommarstugeägarearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar