Första konstaterade fallet av muterat coronavirus i Gävleborg


En person konstaterades positiv för en muterad variant av coronaviruset. Det skriver Region Gävleborg i ett pressmeddelande.

Det muterade viruset tillhör den variant 501.V2 som knutits till Sydafrika och konstaterades av Folkhälsomyndigheten efter en fördjupad analys av ett prov från Gävleborg.

Smittspårning är påbörjad i det aktuella fallet där personen som konstaterats smittad har en resekoppling till Sydafrika.

Regionen skriver att viruset misstänks ha större smittsamhet men att det inte finns något som talar för att den påvisade varianten skulle ge mer allvarlig sjukdom. Det finns inga tecken på att vaccinet som tagits fram inte skulle fungera mot den muterade varianten av viruset.

Inresande ska isolera sig

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande som har vistats i Storbritannien eller Sydafrika att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Med anledning av rapporter om mutationer har regionernas kliniska mikrobiologiska laboratorier utökat sina analyser i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Analyserna är riktade mot prover från de som testats positivt efter att ha vistats i Storbritannien och Sydafrika.

Källa: Folkhälsomyndighetenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar