Att använda skogen som bränsle är inte speciellt klokt


Svar på debattinlägget “För mycket biobränsle lämnas i skogen i Gävleborg”

Tre representanter för energibolag skriver att uttag av rester från skogsavverkning skulle kunna ge mer energi till landet. De påstår att det vore rimligt att ta ut mer av den så kallade groten och stubbar. De vill se en ökning med 60 TWh. Forskning visar visserligen på ett möjligt större uttag men bara från dagens 8 till 20 TWh.

Rapport från Naturskyddsföreningen

Skribenterna antyder vidare att användning av skogligt biobränsle som ersättning för fossilt skulle ge en klimatnytta. Detta är en villfarelse. Var den myten har sitt ursprung är höljt i dunkel. Inte ens det officiella redovisningssystemet blundar för biobränslets tillkortakommande.

Det fungerar så här: Förbränning av fossila bränslen ger utsläpp som redovisas i något man kallar energisektor. Förbränning av skogligt biobränsle redovisas däremot för sig i något man kallar LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry, det vill säga markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk). Detta system redovisar förändringar i det skogliga beståndet, det vill säga tillväxt minus avverkning. All avverkning förutom trävaror räknas som utsläpp. Eftersom man vet hur mycket koldioxid en viss mängd virke motsvarar kan man konvertera denna balans till en koldioxidbalans. Det som händer då när fossila bränslen ersätts med skogligt biobränsle är att utsläppen förflyttas från energisektorn till LULUCF. Utsläpp blir till minskad absorption av koldioxid istället.

Sveriges nationella klimatmål är satt till NETTO NOLL 2045, det vill säga utsläpp ska balanseras av absorption. Att ersätta fossilt med skogligt biobränsle gör därför ingen klimatnytta. Det är helt enkelt lika illa att avverka och bränna träd eller delar av träd som att bränna fossilt.

Att använda skogen som bränsle är därför inte speciellt klokt, särskilt som vind, sol och vatten finns i överflöd, om den politiska viljan bara finns.

Kjell Prytz, fysikerarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar