Hur mycket vindkraft tål vår miljö?


Svar till Anders Anders Wijkman, med flera: “Ökad vindkraft i Gävleborg behövs för att bromsa klimatkrisen”, och med anledning av etableringsplanerna vid Galmsjömyran.

I ett debattinlägg publicerat i flera lokala tidningar menar vindkraftslobbyn att nu måste utbyggnaden av vindkraft öka för att bromsa krisen. Finns det skäl att köpa argumenten? Svaret är nej!

LÄS MER: “Norskt bolag planerar 280 meter höga vindkraftverk i Sandviken”

IPCC:s rapport tolkas av olika intresseorganisationer. Beroende på hur deras agenda ser ut så skickar man ut det budskap som man vill att vi ska köpa. I vindkraftslobbys fall så är det nu fråga om en ”kris”. Något som inte nämns i rapporten. Man ska känna till att vindkraftsetableringen inte drivs av miljöskäl, utan av ekonomiska intressen. Vindkraftslobbyns påverkan på oss är finansierad av dem som lever av att etablera vindkraftsindustrin där du bor. Av de senaste ansökningarna har endast 39 procent fått byggnadstillstånd. Det blåser alltså motvind.

Skälet är att motståndet mot vindkraftsindustrin växer i hela landet, framför allt på de platser där människor tvingas leva med den inpå knutarna. Flera av oss börjar ifrågasätta klimatnyttan av vindkraften då vi ser påverkan på miljön under byggnadsfasen och när allt är på plats. Kommentaren att det nu är ännu viktigare ”att undanröja onödiga hinder för vindkraftsutbyggnaden”. Detta innebär ett avskaffande av den kommunala vetorätten mot byggandet av vindkraftsindustri, det vill säga vår möjlighet att påverka tillståndsprocessen.

Flera av de planerade etableringarna i våra grannkommuner har stoppats i samband med att kommunen nekat de prospekterande förtagen ett byggnadstillstånd. Istället för möjligheten att tacka nej ska nu staten avstå intäkterna från fastighetskatten till kommunerna. På så sätt ska tillståndsprocesserna för bygglov förenklas i och med att det lokala inflytandet begränsas. Förenklat innebär det att vi säljer bort vår rätt att tacka nej till en vindkraftsindustri.

Vidare vill man att domstolarna fortsättningsvis ska ta större hänsyn till vindkraftens klimatnytta i samband med miljöprövningen. I praktiken innebär det här att den förmodade miljövinsten globalt av en vindkraftsindustri i kommunen ska vägas tyngre jämfört med våra behov lokalt. Flera vindkraftverk i Sandvikens kommun är inte lösningen på den globala uppvärmningen! Andra regioner måste också ta sitt ansvar.

Vad är alternativet? Miljölobbyn kan inte fortsätta att ifrågasätta klimatnyttan av biobränslen och vattenkraft. Investeringar måste ske i energislag som i större utsträckning kompletterar vindkraften. Nuvarande kärnkraftsreaktorer måste fortsätta producera el. Men framför allt måste vi minska vår elförbrukning genom effektiviseringar.

Bro-Hosjön-Storvik, Anders Wiklundarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar