Bah Kuhnke har passerat en gräns


SLUTREPLIK. I Alice Bah Kuhnkes (MP) svar om hennes uttalande – att det är mer provocerande med socialdemokrater och moderater än med nazister – finns inte en tillstymmelse till insikt om att det är en barock jämförelse. 

Det är enbart att beklaga. 

Bah Kuhnke skriver om att orden har skruvats, men återger själv exakt samma citat. Det går inte ihop, men visar att en ursäkt inte är betjänt eftersom hon uppenbarligen står för sin historielösa liknelse mellan nazister och företrädare för demokratiska partier. 

Bah Kuhnke fortsätter dessutom komma med nya anklagelser.

Migrationspolitiken behöver förändras

Bland annat tar Bah Kuhnke upp principen om rättsstaten. Moderaterna och vår partigrupp har varit drivande i att se till att en så kallad rättsstatsmekanism nu kommer att införas inom EU-samarbetet, just för att skydda dessa principer. Därtill en betydligt starkare sådan än vad Sveriges regering, med Miljöpartiet, gick med på i somras. 

Vad gäller migrationspolitiken behöver den förändras och skärpas. Med en mer fungerande politik ger vi också skydd till de som exempelvis blir förföljda på grund av sin sexuella läggning. I dag tränger den ekonomiska migrationen undan de som har rätt till asyl, vilket är en ohållbar och orättvis ordning.

Passerar gränsen

I Europaparlamentet går mycket ut på att förhandla och samtala. Därför är det välkommet att det finns andra gröna EU-parlamentariker som det går att samarbeta med och som förstår att varken moderater eller socialdemokrater är värre än nazister. 

Jag har alltid respekterat Alice Bah Kuhnke och hennes engagemang, trots att vi tycker helt olika om politikens innehåll. Men hennes uttalande denna gång passerar en gräns för vad som är värdigt. 

Hbtq-rättigheter behöver stärkas, såväl i Sverige och Europa som globalt. Det kräver politiska initiativ och en stark hbtq-rörelse. Den senare är, som tur är, mer inkluderande än Alice Bah Kuhnke.


Av Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker


LÄS MER: Bah Kuhnke har gjort bort sig rejält om nazisterna
LÄS MER: Jag kommer inte att vara tyst, Tomas Tobé
LÄS MER: Var står M i förhållande till högerextremisterna?expressen

Related posts

lämna en kommentar