Låt kommunerna anställa läkare i äldreomsorgen


DEBATT. I Coronakommissionens första delrapport slås det fast att regeringen misslyckats att hantera pandemin inom äldreomsorgen. Det kom dessvärre inte som någon överraskning för oss som med följt utvecklingen med stigande fasa. 

Tre fjärdedelar av alla dödsfall i Covid-19 har drabbat äldre med äldreomsorg. I siffror innebär det 3002 avlidna på äldreboenden och 1696 avlidna med hemtjänst (Socialstyrelsens siffror i slutet av november).

Bakom varje siffra finns en människa som levt ett långt liv och därmed borde förtjäna samhällets respekt och omsorg. Det har dock inte varit fallet. 

I stället har en femtedel av alla äldre som borde ha fått en individuell läkarbedömning nekats detta. Det är inte bara skamligt, utan även ett lagbrott.

Bristerna kända sedan tidigare

Många av de brister som kommissionen pekade ut i sin delrapport är dessutom kända sedan många år tillbaka. Regeringar av olika färg ligger bakom att inte tillräckliga åtgärder vidtagits. De äldres rättigheter och behov har negligerats. Systemfelen har fått fortgå år efter år och under pandemin har tusentals äldre fått plikta för detta med sina liv. 

Det är en skam som både regeringen och Sverige kommer få leva med länge. 

Den enda vägen framåt är att åtgärda de brister som visat sig vara fatala.

En förbättring, som både Coronakommissionen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar, är att kommunerna tillåts anställa sina egna läkare inom äldreomsorgen. I dag är det inte tillåtet. Ansvaret för läkarbemanningen inom äldreomsorgen ligger i stället på regionerna. 

Denna uppdelning mellan region och kommuner fungerar inte ens i en normal situation, och i synnerhet inte i en kris.

Socialministern skeptisk

Läkare får svårt att delta i kommunens krishanterings- och planeringsarbete. Det blir problem att utveckla medicinska rutiner och insatser på särskilda boenden. Med tanke på att kommunerna har rätt att anställa skolläkare så borde det inte finnas några hinder att de även tillåts anställa läkare inom äldreomsorgen. 

Men socialminister Lena Hallengren är skeptisk och säger att ”det inte är att föredra” samt att ”mindre kommuner kan få svårt att rekrytera läkare”. 

Den ytterst ansvariga viftar alltså bort expertisens rekommendationer med förevändningen att några av landets 290 kommuner kanske kan få rekryteringsproblem.

De äldres rättigheter har alltför länge marginaliserats och sopats under mattan

Det är naturligtvis fullständigt orimligt. En liten kommuns eventuella rekryteringsproblem kan inte få styra en reform som ökar tryggheten för de årsrika. Det borde gå att lösa om mindre kommuner går samman om att anställa läkare. Det är socialministerns uppgift att skapa förutsättningar och incitament för kommunerna att lösa problemen.

Socialministerns negativa inställning till kommunläkare visar på bristande förståelse för vad Coronakommissionen kommit fram till.  Det som är förvånande är att man inte försöker åtgärda problemen och sätter in de åtgärder som krävs för att ge våra äldre ett tryggt och värdigt liv. 

Liberalerna vill därför:

Att det omedelbart ska bli möjligt för kommunerna att anställa egna läkare inom äldreomsorgen. 

Att alla äldre med hemtjänst ska ha ett eget team och att antalet omsorgsgivare halveras. 

Att alla som har hemtjänst får en fast vårdkontakt.

De äldres rättigheter har alltför länge marginaliserats och sopats under mattan. Nu måste det till en förändring så att inte en enda årsrik tvingas leva en ovärdig ålderdom. Att tillåta kommunerna anställa egna läkare är ett första steg i vandringen mot detta mål. Men mycket mer behöver göras. 


Av Nyamko Sabuni

Partiledare, Liberalerna

Barbro Westerholm

Äldrepolitisk talesperson, Liberalerna


LÄS MER: Nyamko Sabunis kritik: ”Det händer ingenting”
LÄS MER: Äldsta riksdagsledamoten: Därför vill jag leva till 92
LÄS MER: För dyrt att flirta med dagens pensionärerexpressen

Related posts

lämna en kommentar