Massvaccineringen mot covid-19 – så funkar det


De första doserna av coronavaccinet har getts och därmed startade fas 1 i vaccinationsinsatsen mot covid-19 den 27 december. Dagen därpå, den 28 december, inleddes vaccinationerna mot covid-19 i bland annat Gävle och Ockelbo.

Det finns säkert många frågor och funderingar om vaccineringen. Här sammanställer vi vad berörda myndigheter och parter ger för information om vaccinet mot covid-19.

Allmänt om coronavaccinet

► Vaccineringen är kostnadsfri för alla som erbjuds och vill ta den.

► I Sverige är alla vaccinationer frivilliga. Beslutet om vaccinering ligger alltså hos individen. Information om vaccinet kommer att ges inför beslutet.

► Barn och unga mellan 0-17 år samt gravida kvinnor kommer inte att erbjudas vaccinering i dagsläget. Folkhälsomyndigheten uppger att vaccinet inte prövats tillräckligt för dessa grupper ännu och att detta kan komma att ändras.

► Regionerna ansvarar bland annat för att erbjuda och genomföra vaccinationerna, planera bemanning och lokaler samt fördela doserna inom sin region.

“Jag är övertygad om att hela Sveriges befolkning kommer att ha erbjudits vaccin innan midsommar”, uppger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till Aftonbladet.

Vaccinet skyddar den som vaccinerar sig. Folkhälsomyndigheten uppger att vaccinering kan minska risken för att smitta andra och ge en dämpad spridning på längre sikt.

► Men, myndigheterna uppger att man inte ska slappna av för att vaccineringen kommer igång. Rådande rekommendationer som att tvätta händerna, hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom kommer att fortsätta gälla tillsvidare oavsett.

Så går vaccineringen till

► Vaccinet ges av en sjuksköterska med en spruta i överarmen.

► Det behövs två doser som ges med omkring tre veckors mellanrum av det vaccin som är aktuellt i dagsläget.

► Kroppens immunförsvar bygger upp ett skydd mot covid-19, och därmed ett skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Förkylningsliknande symtom efter sprutan kan uppstå, vilket är naturliga reaktioner i kroppens immunförsvar.

► Hur vaccinet fungerar kommer att utvärderas och eventuella biverkningar ska dels vården rapportera in, men det kan även privatpersoner göra själv. Utredning, godkännande och övervakning gällande vaccinet ansvarar läkemedelsverket för.

Källa: Folkhälsomyndigheten, 1177.se.

Vaccin för den som haft konstaterad smitta eller har antikroppar mot covid-19

► Alla kommer att erbjudas vaccin, även om man haft covid-19 eller antikroppar mot viruset.

► Inget indikerar att det skulle innebära negativ effekt att ta vaccin om man haft covid-19 eller antikroppar, uppger Folkhälsomyndigheten.

► Myndigheten anger anledningen till att alla omfattas som otillräcklig kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för att vara immun, och hur länge ett skydd varar.

Om vaccinet, skydd och säkerhet

► Det är inte säkert att alla får ett heltäckande skydd av vaccineringen, vilket gäller alla vaccin. Enligt Folkhälsomyndigheten ska den vaccinerade i så fall ändå vara mer skyddad mot att bli allvarligt sjuk.

► 1177 Vårdguiden uppger att det är oklart hur länge vaccinationen ger skydd, eftersom vaccinet är nytt.

Till SVT den 28 december sa Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi vid Karolinska institutet, att man bör ha rimliga förväntningar på vaccinet.

“Det är otroligt viktigt att vaccinet kommer men vi vet inte om det kommer vara ett komplett skydd fram till hösten”, uppgav hon till Aktuellt.

► Gällande vaccinets säkerhet skriver 1177 att det genomgåtts samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner, att det testats på stora grupper av personer där effekterna studerats och att framtagningen har gått snabbt för att forskare från många länder samarbetat. Men också att stora resurser satsats på vaccin mot covid-19.

► Allergiska reaktioner uppger Folkhälsomyndigheten som mycket ovanliga. Ett fåtal fall kopplat till coronavaccin har rapporterats i USA och Storbritannien.

Tillverkaren Moderna använder sig av samma MNRNA-teknik som det godkända vaccinet Pfizer och Biontech tagit fram, och det finns uppgifter om att Modernas godkänns av EU-kommissionen under måndag 4 januari.

Vaccineringen har startat olika i andra delar av världen. EU har till exempel startat några veckor efter USA och Storbritannien. Till Aftonbladet uppger Richard Bergström att det beror på att EU-kommissionen tog längre tid på sig med att godkänna Pfizers vaccin.

“Ja, för vi ville inte ta till ett nödgodkännande. Det måste finnas en tilltro till processen, för det är ingen idé att ha ett vaccin om ingen vill vaccinera sig”, sa vaccinationssamordnaren till Aftonbladet.

Folkhälsomyndighetens senaste statistik sett till det totala antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige under pandemin är över 477 000. Den preliminära statistiken för antalet avlidna personer i landet med coronaviruset är strax över 8 700 dödsfall.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar