IVA-personal kräver extra ersättning för extrem arbetssituation: “Vi sliter ihjäl oss”


Hon har tillsammans med förtroendevalda i Vårdförbundet och Kommunal på intensivvårdsavdelningen i Gävle skrivit ett nytt brev till ordförande i region Gävleborgs personalutskott, Fredrik Åberg-Jönsson, V.

De beskriver sin arbetssituation, där de i tung skyddsutrustning tar hand om två till tre svårt sjuka patienter per arbetsgrupp i stället för en som i vanliga fall.

– Vi räcker inte till personalmässigt. Vi får hjälp från operation, och även om de är specialistutbildade är de inte det i iva-vård, säger Michaela Bülow.

De arbetar med tekniskt avancerad utrustning för att övervaka och hjälpa patienterna, vars tillstånd snabbt kan ändras och kräva livräddande insatser.

– Man måste hela tiden prioritera vad som är mest akut, säger Michaela Bülow.

I brevet skriver de att de känner sig ständigt otillräckliga. Enligt Vårdförbundet ligger snittarbetstiden på iva nu på 45 timmar i veckan för sjuksköterskorna, på grund av all övertid och extrapass.

– Vi sliter ihjäl oss, vartenda arbetspass är stenhårt.

Det handlar också om hur personalen ska orka på sikt.

Den extrema situationen på iva gör att många är besvikna att Region Gävleborg inte riktat några särskilda kompensationsåtgärder till ivapersonal och andra som vårdat covidsjuka säger Michaela Bülow, som tillsammans med andra fackrepresentanter därför skrivit till Fredrik Åberg-Jönsson, V.

– Jag förstår verkligen deras önskemål att särskilt kompenseras, säger Fredrik Åberg-Jönsson och säger att de stått i frontlinjen under pandemin.

Han räknar upp några av de insatser för personalen inom hälso- och sjukvården som de aviserat, bland annat extra lediga dagar för återhämtning, ett engångsbelopp på 10 000 kronor och extra ersättning för arbetspass utöver schemat.

–Ingången är att det ska ska vara generella ersättningar till alla inom hälso- och sjukvården.

Läs mer: Personal lovas extrabetalt för jobb i jul: “Gör en ovärderlig insats”

Han säger att de ständigt tittar på vad de kan göra för personalen och utesluter inte att det kommer riktade insatser för de som arbetar med covidsjuka.

– Vi försöker få en så rättvis och bra tillämpning som det går för den här satsningen.

L, M och KD har velat se ersättning till covidpersonal, men personalutskottet har inte kunnat enas än om hur den ska se ut.

Läs mer: Extrapengar till dem som jobbar med covidvård – nya budet från Moderaterna

Redan innan pandemin rådde det brist på intensivvårdsutbildad personal, och han är orolig för den framtida kompetensförsörjningen.

– Det är otroligt viktigt att vi gör vad vi kan för att sätta in insatser. Det här är frågor vi får leva med länge.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar