Försäkringskassans regler kring arbetsresor är ett hån


Jag har drabbats av en tillfällig, men längre tids, funktionsnedsättning som gör mig helt beroende av rullstol. Jag kan inte i nuläget varken förflytta mig utan rullstol mer än cirka 1 meter, då med hjälp av gåstöd. Utifrån min nuvarande funktionsnedsättning kan jag varken ta mig ut från mitt hem på grund av entrappa eller köra bil. Utifrån smärta kan jag inte heller sitta i en bil då mitt ben hamnar i fel läge. Jag är beroende av att resa sittandes i min rullstol med stöd för benet, samt hjälp att ta mig ut från mitt hem via en ramp. Jag är beviljad sjukresa med specialfordon för mina sjukvårdsbesök.

Jag har fram tills nu inte varit sjukskriven annat än några dagar i samband med operationer. Jag har haft möjligheten att kunna arbeta hemifrån. Nu framöver kommer jag även att behöva arbeta från min ordinarie arbetsplats och vill därför ansöka om arbetsresor.

Jag kontaktade Försäkringskassan för att ansöka om arbetsresor och fick då informationen att man först måste ha varit sjukskriven, med sjukpenning för att kunna få arbetsresor beviljade. Problemet är alltså att jag inte har haft eller har behov av sjukskrivning, men behöver hjälp med att ta mig till arbetsplatsen via specialfordon i nuläget. Jag måste sjukskriva mig i minst 14 dagar, trots att jag inte har behov av det och kan utföra mitt arbete bara jag kan ta mig dit. En läkare måste då utfärda ett sjukintyg på felaktiga grunder. Helt horribelt. Hur kan detta vara möjligt? Jag vill arbeta inte vara sjukskriven!

Vill arbeta inte vara sjukskrivenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar