Han ska leda Handelsbanken i Gävleborg genom stålbadet: “Rätt stor förändring”


I september slog beskedet ner som en bomb. Handelsbanken ska genomföra omfattande besparingar och innan 2021 är slut ska nästan vartannat lokalt bankkontor i landet bort. Totalt handlar det om runt 180 kontor och en personalminskning med omkring 1 000 personer.

En del av processen är att de fem regionbankerna läggs ner och ersätts av en gemensam organisation för hela landet. I stället tillsätter banken ett antal länschefer.

I Gävleborg har det jobbet gått till Peter Brodin, en 55-årig Gävlebo som jobbat inom Handelsbanken i drygt 30 år. Tidigare har han bland annat varit kontorschef i Söderhamn men de senaste åren har han varit rörelsechef på regionhuvudkontoret i Gävle. Den nya tjänsten tillträder han runt månadsskiftet januari-februari.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få det här uppdraget. Som länschef får jag större möjlighet att komma närmre lokalkontoren. Jag får ansvar för 17 kontor, jämfört med dagens regionchef som har 70 kontor under sig, säger han.

Det kommande året kommer ditt arbete åtminstone delvis handla om att lägga ner kontor. Känns inte det tufft?

– Jag vill att vi ska se det som att vi genomför förändringar där vi bygger ut möjligheterna för de kontor som finns kvar. Utmaningen är att göra det här på ett så bra sätt att vi fortsätter ha lika nöjda kunder som i dag. Det är jag övertygad om att vi kommer lyckas med, säger Peter Brodin.

Vad det kommande stålbadet innebär för Gästriklands del, det vill säga hur många av de sju kontor banken har i landskapet i dag som får finnas kvar, är fortfarande oklart.

Peter Brodin säger att han varken vet och eller vill spekulera om det just nu men att kunderna kommer att meddelas i god tid.

– Vi kommer succesivt att göra analyser och ta löpande beslut om det under hela nästa år i princip. Det är ju en rätt stor förändring det här, säger han.

Men redan i december kom det första beskedet, kontoret i Storvik ryker och två anställda berörs. Ett 20-tal kontor runt om i landet har hittills fått samma besked. Om hur det blir med personalen säger Peter Brodin:

– De förändringar som sker i banken bygger på individuella frivilliga överenskommelser.

Kontoret i Storvik stänger i slutet av februari och kunderna hänvisas i stället till bankkontoret i Sandviken.

– När vi gör analyserna tittar vi bland annat på geografi. På vissa platser blir det väldigt långt för kunden att ta sig till närmaste kontor om vi tar bort det som finns. Det är en faktor som spelar in. Vi strävar efter att stänga kontor där kunderna drabbas så lite som möjligt i avstånd, säger Peter Brodin.

Är era kontor i kommunernas centralorter fredade – eller riskerar de också att läggas ned?

– Egentligen vill jag inte säga nånting om det. Men banken vill gå mot lite större enheter och det är klart att det då finns en stor möjlighet att de större kontoren i de större orterna kommer att finnas kvar. Men jag vill inte utesluta någonting. Vi har samtidigt många små kontor som går väldigt bra ekonomiskt, säger Peter Brodin.

Han tillägger att förändringen även innebär att kompetensen ska öka hos de kontor som blir kvar och att de kommer att få större mandat att fatta egna beslut om till exempel krediter.

– En annan sak man kan ha med sig är att vi inte försvinner från orten för att bankkontoret försvinner. I Storvik stänger vi en lokal men vi har hög ambitionsnivå att finnas kvar på marknaden och hjälpa kunderna som bor där, säger Peter Brodin.

Hur ska ni göra det om det inte finns något kontor kvar?

– Med lite större enheter får man större möjlighet att vara ute och hälsa på kunderna. Och man ska komma ihåg att de allra flesta bankärenden sker utanför kontoren. Då är det extra viktigt att ha bra kundtjänst och riktigt bra digitala tjänster vilket vi kommer att satsa mer på framöver.

Samtidigt finns det många kunder, inte minst bland de äldre, som föredrar att till exempel betala sina räkningar på bankkontoret.

– Det är viktigt att vi försöker hjälpa den kundgruppen att lösa sina ärenden på ett annat sätt och berätta om vilka alternativ som finns. Det är också ett viktigt skäl till varför vi förstärker vår kundtjänst via telefon, som har öppet dygnet runt alla dagar. Vi ska försöka hjälpa alla men jag vet inte om vi kommer lyckas med det.

Orsaken till att många av era kunder valt just Handelsbanken är ju att ni är den bank som stannat kvar på orter som alla andra har lämnat. Blir ni inte en bank som alla andra som främst finns på internet nu?

– Man ska komma ihåg att vi fortfarande kommer att ha det största kontorsnätet av alla banker i Sverige. Även efter förändringarna kommer vi att finnas kvar på många orter i Gävleborgs län som andra banker har lämnat, säger Peter Brodin.

LÄS MER: Hedesundabor hoppas få behålla sin bankarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar