Färre omkom i trafikolyckor 2020 – “Vi har uppnått Nollvisionens etappmål”


Det är omkomna i personbilsolyckorna som har minskat mest och det gäller såväl kollisioner som singelolyckor. Minskat har även så kallade upphinnandeolyckorna, som statistiskt räknas för sig.

En minskning noteras också jämfört med de senaste fem åren för oskyddade trafikanter, dit hör motorcykel, cykel och påkörda fotgängare.

Under våren, mellan mars och april, minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade också trafikmängden. En trafikökning under tidig höst men fortsatt färre olyckor. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

“Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet”, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen. 

Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

“För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen”, säger Jonas Bjelfvenstam.

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna.

Under 2020 omkom 28 motorcyklister. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom. 14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019. 23 fotgängare miste livet förra året efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar