Demokratin urholkas när privata aktörer tar över


Varje privat övertagande av gemensamma samhällsfunktioner urholkar demokratin. Verksamheter inom skola, vård och omsorg som privatiseras hamnar under aktiebolagslagen. Därmed utesluts medborgarnas kontroll. Enligt lag är bolagets främsta uppgift att generera vinst. Insyn i verksamheterna begränsas på grund av affärssekretess.

Under de senaste åren har 50 000 elever köpts upp av mer eller mindre kända skolkoncerner. De riktar in sig på speciella elevgrupper för att få maximal vinst och  ökar samtidigt skolsegregationen.

Pandemin har också visat att åldringar på privata äldreboenden har drabbats hårt. För att maximera vinsterna slimmar ägarna organisationen till det yttersta. Det medför att personalen glesas, lönerna pressas och de som jobbar får springa fortare. Ytterst drabbas våra äldre.

Privatiseringspredikanterna inom C, L, M, KD och SD motarbetar faktiskt folkets demokratiska kontroll över grundläggande samhällsverksamheter. För dessa partier har ordet valfrihet blivit ett mantra. Deras valfrihetsparoller riktar sig till de som har råd att betala. Jag hävdar att riksdagen alltmer liknar en isolerad diskussionsklubb.   

Vad är våra röster värda då viktiga samhällsfunktioner ska styras av vinstdrivande företag? Demokratin urholkas och riksdagens debatter i många frågor går i otakt med folkviljan.

Hans Skagerlindarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar