Nytt år nya lagar och regler – det här börjar gälla på nyårsdagen


2020 läggs till handlingarna och 2021 startar. Det innebär också nytt kring lagar och förordningar i Sverige. Vissa är nya, andra ändras eller förlängs.

En del är är direkt kopplade till rådande pandemi. Bland annat de tillfälligt ändrade reglerna kring a-kassan som förlängs, tillfälligt högre tilläggslån för studerande som tidigare haft en inkomst från arbete och register över coronavaccinerade personer.

Regeringen gick 30 december ut med en sammanfattning över de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft 1 januari 2021.

Här är ett urval av dem:

► Skatten för den som har inkomster av arbete eller pension sänks med som mest 1 500 kronor per person och år. Full skattereduktion får den som har en årsinkomst på ungefär 240 000 kronor eller mer.

► Sänkt skatt för personer som bott i glest befolkade kommuner införs med som mest 1675 kronor per person och år. Gäller främst Norrland och nordvästra Svealand. I Västernorrland gäller det alla kommuner utom Sundsvall.

► Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och taket höjs till 75 000 kronor.

► Schablonintäkten för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning tas bort.

► Skatt för donerade måltider till anställda tas bort vilket gäller retroaktivt från 1 mars 2020.

► Den tillfälliga lättnaden i a-kassans arbetsvillkor förlängs till 1 januari 2023.

► Passavgiften höjs med 50 kronor från 350 till 400 kronor.

► Taket för public service-avgiften sänks från 1397 till 1330 kronor per person och år.

► Studerande vuxna, från året man fyller 25, som tidigare haft inkomst får tillfälligt ett högre tilläggslån på omkring 1 000 kronor under 2021 och 2022.

► Ungdomsövervakning heter en ny påföljd för unga som begår brott där ungdomsvård eller ungdomstjänst inte anses tillräckligt ingripande utifrån brottets karaktär, straffvärde eller tidigare brottslighet. Straffet kan bli mellan sex månader till ett år långt. Det kan innebära förbud om att vistas på vissa platser eller reglera när den dömde får lämna hemmet. Kontrollen sker med fotboja.

► Åtgärder mot fordonsmålvakter införs där bland annat ett fordon inte får användas om avgifterna för felparkeringar uppgår till en viss summa som inte har betalats i tid.

► Det ska bli lättare att förvandla obetalda böter till fängelse när någon inte betalar boten på grund av trots.

► Medarbetarskydd för polisanställda stärks. Bland annat utökas möjligheten att kroppsvisitera personer som förhörs i polisens lokaler och att även civilanställda ska kunna ha kvalificerade skyddsidentiteter.

► Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

► Vaccinationer mot covid-19 ska registreras i ett vaccinationsregister.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar