Lars Kamél varnar för falska nyheter – men refererar till gamla


Kommentar till Lars Kamél: “Rädslan för koldioxid är obefogad”

Drygt 900 tecken, inklusive ett antal yviga referenser, mer behöver inte Lars Kamél för att avfärda drygt 100 års vetskap om koldioxidens roll i klimatsystemet. Inte illa av en systemutvecklare.

Svensken Svante Arrhenius var den första att räkna ut temperaturökningen vid en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt. Arrhenius resultat, en ökning på 4–6 grader C var alltså känt redan 1896. Ett utfall som ligger mycket nära dagens beräkningar.

Kunskapen (inte åsikten) om koldioxidens roll är alltså känd sedan gammalt. Däremot behövde ingen bry sig förrän vi på allvar började frigöra koldioxid från under årmiljoner bundet kol.

Jag förstår att Kamél hänvisar till IPCC 2014 – då slipper han ta med de sju varmast uppmätta åren, med 2016 i topp, men som förmodligen kommer slås av 2020. Det blir humor när Kamél varnar för falska nyheter men refererar till gamla.

Temperaturökningen globalt ligger i dag på 0,2 grader/decennium, drygt det dubbla över land. Att 2020 blir det varmaste året som uppmätts i Sverige är en del i en förväntad utveckling. Självklart kommer det dyka upp kalla år framöver, men inte så kalla, och allt mera sällan.

Att Kamél hänvisar till en sju år gammal rapport, som säger att ökningen av extremväder kanske kan bero på slumpen, känns inte helt aktuellt i dag.

Bo Jonsson, Sandvikenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar