Kompetens måste väga tyngre än antal år hos arbetsgivaren


Svar till Poul-Erik Jensen: “Liberalerna lever i en privilegierad värld långt från verkligheten”

Poul-Erik Jensen är kritisk till de förändringar av arbetsrätten och lagen om anställningsskydd LAS som vi i Liberalerna stödjer. Förslagen är framförhandlade av delar av arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna Svenskt Näringsliv och tjänstemännens fackliga förhandlingsorganisation PTK.

LÄS MER I DEBATTEN: “Arbetsrätten måste moderniseras”

Jensen ser inte de problem nuvarande LAS medför för många arbetstagare och blivande arbetstagare.

Vi måste inse att de regelverk som nu gäller kom till på 1970-talet då väldigt många fler än idag utförde likartade arbetsuppgifter och av arbetsgivarna faktiskt ansågs som mer utbytbara. Nu på 2020-talet ser det annorlunda ut. Tjänstesektorn har vuxit och industrijobben har utvecklats.

Arbetsrätten och LAS är viktig för att skydda arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden och reglerar hur uppsägningar får ske. En chef ska inte kunna säga upp vem som helst utan anledning. Det är en viktig grund för att anställda ska våga klaga på dåliga arbetsförhållanden, säga ifrån vid sexuella trakasserier eller för att inte bli uppsagd av en fördomsfull chef på grund av sin sexuella läggning eller etniska härkomst.

Men dagens arbetstagare och företagare behöver en moderniserad LAS. Kreativa personer med driv som vill kompetensutvecklas och som brinner för sitt jobb missgynnas av dagens LAS som innebär sist in, först ut. Unga och nyanlända har ofta jobbat en kortare tid och är särskilt drabbade.

När arbetsgivare tycker det är krångligt att säga upp personal och svårt att få behålla de mest kompetenta undviker de att anställa. De tar hellre in bemanningsföretag eller visstidsanställer, anställningsformer där en ökad flexibilitet finns. När duktiga och kreativa medarbetare, mot sin egen och arbetsgivarens vilja, tvingas lämna vid nedskärningar minskar produktiviteten. Vilket försvårar för alla arbetstagare då minskad produktivitet leder till att färre jobb skapas och att alltfler får svårt att hitta ett arbete.

Dagens lagstiftning kan leda till att personer som varit anställda länge drar sig från att byta jobb och känner sig inlåsta, då man skulle hamna längst ner på LAS-listan hos en ny arbetsgivare. Kompetens måste väga tyngre än antal år hos arbetsgivaren. Det gynnar såväl företagen som de anställda med driv.

Liberalerna vill se en modernisering av LAS som är bra för de arbetslösa som behöver få sitt första jobb, bra för den anställdes rätt till kompetensutveckling och för företagens möjlighet att växa och bidra med ännu fler jobb.

Hasse Backman (L), förbundsordförande Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar