Minnesord: Ingemar Persson


Ingemar, som i PRO Hille varit en av de mest framträdande medlemmarna genom åren, har haft ett stort och aktivt engagemang. Han har som vice ordförande i 19 år deltagit i såväl planering som genomförande av den verksamhet vi bedriver. Hans minne och kunskap om datum och personer samt orter och sevärdheter har varit en ovärderlig tillgång.  

Förutom vice ordförandeskapet har Ingemar sedan år 2000 varit ledare i den sång- och musikgrupp som då bildades, och på senare tid som kördeltagare.

Ingemar tilldelades PRO:s förtjänsttecken redan 2007 på föreningens 45-årsjubileumsfest.

För att ytterligare beskriva Ingemars stora engagemang så var han under många år med i Hille Kyrkokör och Bomhus manskör samt sånggruppen Gubbåttan.

Det kanske mest kända engagemang Ingemar haft i PRO Hille är att ordna och genomföra alla de resor som föreningen erbjudit sina medlemmar, och ibland i samarrangemang med andra PRO-föreningar. Här har hans enorma kunskaper om både utflyktsmål och sevärdheterna på resmål och under resan dit och tillbaka varit fantastiska. 

Vi minns alla hur vi möttes av en glad Ingemar varje gång det var dags att kliva på bussen för en ny resa. Vi fick alltid en glad sång när vi satt oss på våra platser. När det var dags att kliva av fanns han alltid utanför med en utsträck hjälpande hand.

Men vi kan, på grund av restriktionerna, tyvärr inte följa dig på din sista resa.

Vem kan beskriva en färdväg så lång

Vem kan ta ton när det gäller en sång

Det finns bara en, vilken man, vad han ger

till alla som reser, som blir fler och fler.

Våra tankar går till hustrun Ulla och familjen.

Vi minns dig med saknad. Vila i frid.

PRO HILLEarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar