Grova förenklingar om Malmös utjämningspengar


REPLIK. Helena Lindahl (C) och Helena Lundgren (C) framställer Malmö som en misskött kommun eftersom kommunen totalt sett erhåller mest i kommunal utjämning.  

Utjämningssystemet är till för att alla invånare i Sverige, oavsett var man bor i landet, ska ha likvärdig tillgång till välfärd och service.

De allra flesta är nettomottagare

SCB utjämningssiffror för 2021 visar att åtta kommuner i Stockholmsregionen är nettoinbetalare till systemet, resterande kommuner är nettomottagare. Fler än 90 kommuner får mer i utjämning än Malmö, räknat per invånare. Bland dessa ingår 13 av de 15 kommunerna i Västerbotten. Anser skribenterna, med sin egen logik, att kommunerna i Västerbotten är misskötta?

Skötseln av Malmö fick kritik från C-håll.

Malmös del av utjämningen beror främst på två faktorer: Cirka 7 000 Malmöbor jobbar och skattar i Danmark, men tar del av välfärden i Malmö. Danmark ersätter Sverige för detta och staten i sin tur Malmö för tappet via utjämningen. Men till största del handlar det om att Malmö kompenseras för låg skattekraft på grund av kombinationen av en ung befolkning som inte är arbetsför och en hög arbetslöshet. 

Ge kommunerna rätt att beskatta bolag

Åren 2011–2019 växte Malmö med 45 000 invånare. Hälften av alla nya jobb i Skåne skapas här. Trots det saknar många Malmöbor ett jobb. Som tankeexperiment kan skribenterna fundera på om det, i stället för nuvarande utjämning, vore bättre att återinföra kommunernas rätt att beskatta bolag i stället för att bolagsskatt enbart tas ut av staten. Det hade gynnat kommuner med goda förutsättningar för näringsliv, som Malmö vars BRP är 67 procent högre än hela Västerbottens.

Vi som gemensamt värnar om allas rätt till likvärdig välfärd måste se att utjämningssystemet ska kunna möta kommuners olika förutsättningar. Ingen av oss tjänar på att sprida felaktigheter och förenklingar.


Av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Roko Kursar (L)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande i Malmö

LÄS MER: Misskötta Malmö utarmar svenska skattesystemetexpressen

Related posts

lämna en kommentar