Eloge till att ni röjt upp vid Tickselbäcken


Underbart bra att man äntligen röjt upp runt Tickselbäcken i Sätra centrum! En stor eloge! Det tog sin tid innan man kom till skott. Men det var värt att vänta på.

Nu till något mindre positivt. På andra ställen i Sätra har man massakrerat vackra träd. Bland annat i anslutning till Sätraängarna, men även annorstädes.

Det har tjatats om den gröna stadsdelen. Men det konceptet rimmar illa med massavverkningen.

Larz Gustafsson, Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar