Nya Kastets skolas ägare upptaxeras för donation till moskén


Tidningen har sedan 2018 granskat den nu stängda Nya Kastets skola och dess direkta och indirekta kopplingar till Gävle moské. Kopplingar som ledningen envist förnekat.

Under våren 2020 inledde Skatteverket en granskning av den dåvarande ägaren till skolan, Rabie Karam, vilket lett till både en dom för bokföringsbrott och skattetillägg. I utredningen till det senare framgår nu att bolaget vid två tillfällen, i december 2017 och januari 2019, fört över 50 000 kronor från bolaget till stiftelsen Al Rashideen.

En stiftelse vars styrelse vid denna tid bestod av skolans ursprungliga grundare Abdel Nasser El Nadi och imamen Abo Raad vars svärson skött skolans bokföring.

I sitt svar till Skatteverket skriver Rabie Karam att utbetalningarna är en “gåva till kyrkan”.

“Utgifterna saknar helt samband med NK Projekt AB:s verksamhet. Den nära anknytning som finns till ledamöterna i stiftelsen samt stiftelsens ändamål visar istället att utbetalningarna är av privat karaktär”, slår Skatteverket fast och upptaxerar Rabie Karam för donationen.

Skolinspektionens beslut att stänga Nya Kastets skola från och med årsskiftet har nu fastställts av samtliga instanser i och med att skolans överklagande med begäran av inhibition har avvisats av såväl kammarrätten som högsta förvaltningsdomstolen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar