Kopiera upp bipacksedlar och lägg på vaccinationsställena


Våra hälsomyndigheter säger sig ha svårt hinna med distribution av bipacksedlarna till vaccinerande enheter som ska genomföra massvaccineringar med covid-19-vaccin. De informerar samtidigt om att bipacksedlar kommer att finnas tillgängliga på nätet.

Nu är det ju många grupper i samhället som varken har möjlighet eller förmåga att tillgodogöra sig information som distribueras digitalt på nätet. Mitt förslag är därför att, för att myndigheterna ska fullgöra sin skyldighet till att lämna relevant information till vårdtagaren inför vaccineringen, de vaccinerande enheterna själva går ut på nätet och laddar ner aktuell bipacksedel. Kopiera därefter dem i tillräckligt antal och lägg ut i väntrummen för genomläsning.

Denna enkla åtgärd kan rimligen inte ta många minuter att genomföra. Det står otvetydigt så här överst på alla bipacksedlar till vaccin: ”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.”

Om verkligen patienten läser den eller inte är egalt. Men informationsskyldigheten är därmed uppfylld på samma sätt som bipacksedlar i alla förpackningar till föreskriven medicin som finns att hämta på apotek.

Gösta Singstrandarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar