Besöksnäringen i Gävleborg är en oslipad diamant


I februari väntas fullmäktige i Region Gävleborg anta en ny regional utvecklingsstrategi. Det är en långsiktig plan som utarbetats tillsammans med aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle innan pandemins start. Den är övergripande och därmed vägledande för hela regionens utveckling fram till 2030.

Utifrån det vi idag vet om pandemin så upplevs planen som inaktuell, då den helt saknar en analys av pandemins följdeffekter och inte heller uppmärksammar de nya behov som vi både under och efter pandemin står inför.

Vi behöver ompröva våra prioriteringar för att skapa ett starkt Gävleborg efter pandemin. De närmaste åren kommer vi behöva lägga allt fokus på att omstarta samhället – en omstart som dels behöver verka för de långsiktiga mål som planen lyfter, men också för en omstart här och nu. Inte minst behöver vi skapa tydliga prioriteringar av branscher för att återskapa arbetstillfällen i länet. Kompetensförsörjningen är våra företagares enskilt största utmaning och den allra viktigaste frågan inför en omstart av Sverige och i synnerhet Gävleborg och Gävle. Vi behöver göra allt vi kan för att få fler i arbete och underlätta för våra företag att hitta rätt kompetens för att växa. Det är en avgörande framtidsfråga i vårt län och vår kommun. Det behövs en ordentlig kraftsamling och som offentliga aktörer behöver vi vara snabbfotade, följsamma och kunna lyssna till näringslivets behov.

Vi behöver utveckla fler utbildningar med vårt lokala näringsliv. Idag har vi tillsammans med BillerudKorsnäs en utbildning riktat till mekaniker som ger unik kompetens och möjlighet till anställning inom företaget, likväl som branschen i sin helhet. Liknande lyckosamma utbildningslösningar finns också för IT-branschen och det behöver vi utveckla än mer tillsammans med fler företag.

Besöksnäringen är en av de branscher som haft det allra tuffast under pandemin. Det är också en bransch som i vårt län har väldigt goda möjligheter att växa. Vi är övertygade om att besöksnäringen i Gävleborg är en oslipad diamant. Redan innan pandemin ansåg vi att ett större engagemang och regionalt ansvar hade fått näringen att växa och nu efter pandemin behöver branschen än mer det regionala stödet. I den kommande strategin skulle därför besöksnäringen särskilt behöva prioriteras i vår region.

Vi anser att den regionala utvecklingsstrategin behöver revideras innan den antas av regionfullmäktige. Vi behöver en regional utvecklingsstrategi som är anpassad utifrån en verklighet efter pandemin med dess utmaningar och behov – för att främja en omstart i Gävleborg.

Helene Åkerlind (L), kommunalråd

Helena Englund (L), gruppledare Regionfullmäktigearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar