Insändare: Obegriplig kärnkraftspropaganda för 4:e generationens kärnreaktorer


Då och då dyker det upp insändare som förespråkar svensk kärnkraft. Det man ofta syftar på är 4:e generationens kärnreaktorer. Sådana förväntas vara effektivare än dagens, inte lämna långlivat avfall, medföra mindre olycksrisker, vara ekonomiskt konkurrenskraftiga och inte generera avfall användbart för vapentillverkning. De skall också kunna utnyttja redan använt kärnbränsle.

4:e generationens reaktorer har diskuteras i decennier. Vissa varianter har prövats men lagts ner på grund av problem med säkerhet, drift och ekonomi. Det finns fortfarande inga i drift. Även 4:e generationen skapar farligt avfall som måste hållas isolerat under oöverskådlig tid. Vad gäller olyckor (döda per prod. TWh) så ligger kol och olja på cirka 20, biomassa 5, kärnkraft 0,07 och sol, vind och vatten på 0,04. (Our World in Data https://bit.ly/3gnl1kW).

I fråga om klimatpåverkan (ton CO2e per GWh) under en anläggnings livstid så ligger kol på 820, olja 720, vattenkraft 34, kärnkraft 3, vindkraft 4 och solkraft 5. Under åren 2009–2019 sjönk priset på solel med 89 procent till 0,34 kr/kWh och landbaserad vindkraft med 30 procent till 0,34 kr/kWh medan priset på kärnkraft steg med 26 procent till 1,31 kr/kWh. Kostnaderna beräknades utan subventioner utifrån en anläggnings livscykel.

Men inte heller sol- och vindkraft är komplikationsfria. Solkraften levererar främst under sommarhalvåret. Vindkraften måste under kortare vindsvaga perioder ersättas av annan energi och/eller minskad efterfrågan, till exempel genom effektstyrning eller korttidslagring (batterier). Utbyggnad av kraftnätet så att elektricitet kan utbytas mellan regioner och länder är också en förutsättning.

Det finns väldigt stora elsparmöjligheter som kan utnyttjas för att kompensera ökad elanvändning. Sverige lockar idag till sig elintensiv industri (till exempel serverhallar) med löfte om enbart förnybar energi. Den idag mycket lönsamma vindkraften i Sverige har blivit en tummelplats för internationella investerare. Den lokala förankringen och ersättningen till medborgare som får en vindkraftspark inpå knuten brister. Vattenfall, vårt gemensamma kraftbolag, som bland annat sysslar med dåliga affärer ute i Europa, har nyligen etablerat ett samarbete för kärnkraftsutveckling med Estland. De borde i stället få i uppdrag att ta ett större ansvar för utbyggnad av hänsynstagande svensk vindkraft.

Utifrån dagens erfarenheter och statistik går det inte att förstå varför vissa personer och partier fortsätter att propagera för ny farlig och dyr kärnkraft.

Mauritz Glaumann, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar