Arbetsgivaren måste kontra med “Ingen vaccination, inte välkommen till arbetsplatsen”


Kommentar till “Så många har tackat ja till covidvaccin – så förbereder sig omsorgen i Sandviken”

Av totalt 2 025 anställda inom omsorgen i kommunen, varav 750 vikarier, har 1 138 personer tackat ja till att ta vaccinet när det kommer, enligt artikeln i Arbetarbladet. “Vi kan ju inte tvinga människor att vaccinera sig”, säger Sofie Eriksson.

Arbetsgivaren måste kontra med “Ingen vaccination, inte välkommen till arbetsplatsen”. Hur ska vi annars begränsa spridning i den åldersgrupp som plötsligt blivit så viktig? Då det föreligger samhällsfara bör det verktyget finnas för en arbetsgivare med så stort ansvar.

Kavla upp ärmarna “ta flaggan”, Sandvikens kommun, och bli först med något riktigt bra. Det kan knappast vara den enskildes vilja som styr i detta fall utan arbetsgivaren måste i detta fall sätta kravet.

gubben i lådanarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar