Här är fartkamerorna som fångar flest fortkörare i Gästrikland


Tvea i närheten av Rörberg, Axmartavlan och Hille. Där är det störst risk för trafikanterna i Gästrikland att fastna på bild i en fartkamera. Men på de platserna är det även stora risker att råka ut för en allvarlig olycka. Det är på särskilt olycksdrabbade vägsträckor som Trafikverket sätter upp fartkamerorna. Och kamerorna har en dämpande effekt på trafikanterna. Enligt beräkningar sparas 20-30 människoliv i Sverige per år och minst 70 färre personer skadas allvarligt i trafiken när hastigheterna hålls nere, åtminstone temporärt.

Det finns alltid skyltar som varnar för att det snart står en kamera vid vägkanten. Runt en procent av alla trafikanter på en vägsträcka med kamera kör för fort. Det kan jämföras med cirka 40 procent på sträckor utan övervakning. Kamerorna är inte i drift dygnet runt även om radarn i systemet är aktiv hela tiden.

– Radarn registrerar antal passager, hur fort det går och liknande. Det innebär att vi kan blixtra lite mer på en specifik sträcka om det behövs, säger Anders Drugge, sektionschef för polisens enhet för automatiserad trafiksäkerhetskontroll, ATK, i Kiruna.

– Vi jobbar med begränsad utredningskapacitet. I samråd med Trafikverket kan vi styra hur många ärenden vi kommer att utreda.

Under 2020 utredde polisen cirka 290 000 ärenden. Siffran beräknas att öka till 350 000 nästa år när systemet byggs ut med runt 200 kameror till. Det är Trafikverket som ansvarar för drift och underhåll av kamerorna medan polisen sköter utredningarna. Förarens identitet fastställs genom att jämföra kamerabilden med körkortsbilden. Sedan skickas underrättelsedokumentet till fordonsägaren som får se bilden och platsen. Ägaren kan då erkänna, förneka eller hänvisa till att det är någon annan som har kört fordonet.

– De flesta erkänner men man kan ju alltid få sin sak prövad av domstol, säger Anders Drugge.

Det är inte bara fortkörningar som upptäcks tack vare kamerorna utan även andra trafikbrott. Det kan till exempel handla om olovlig körning, att folk pratar i mobiler eller trafikanter som är ute längs vägarna i fordon med körförbud.

– Det händer rätt ofta att vi upptäcker andra saker också. Till exempel ser vi dagligen bilister som pratar i mobiltelefoner, säger Anders Drugge.

GRAFIK

Här är alla fortkörningar vid de olika kamerorna i Gästrikland och Norduppland.

Röd markör visar kameror med fler än 300 fortkörningar, gul visar de med 150-300 fortkörningar och blå visar de med under 150 fortkörningar.

Antal registrerade fortkörningar 1/1 – 30/11 2020

Gävle kommun

Antal Kamera Väg

597 Tvea 56

593 Axmartavlan E4

493 Hille 583

302 Främlingshem 56

283 Stav 56

262 Knaperåsen 76

219 Smedsäng 56

203 Hästbo 509

197 Hedesunda 56

194 Gysinge 56

128 Långbro 76

107 Bomansberget 76

88 Bäck 509

75 Ölbo 509

66 Kessmansbo 509

56 Finnböle 509

41 Verkebro 509

Summa: 3 904

Hofors kommun

Antal Kamera Väg

165 Vallbyheden 68

163 Bergviksvägen E16

154 Igeltjärnsvägen E16

149 Bäcken E16

147 Berg 68

134 Edsken E16

126 Barkhyttevägen E16

112 Furulund E16

103 Bodås 68

96 Wij 68

70 Baggå 68

8 Ålbron 68

Summa: 1 427

Älvkarleby kommun

Antal Kamera Väg

163 Norrgärde 76

152 Mon 76

115 Sörängen 76

72 Älvkarleby södra 291

Summa: 502

Fotnot: Det finns inga fartkameror i drift varken i Ockelbo eller i Sandviken.

Källa: Polisen region Mitt

Så hög blir boten beroende på fart och begränsning:

Överträdelse km/tim 50 km/tim eller lägre högre än 50 km/tim

1-10 2 000 1 500

11-15 2 400 2 000

16-20 2 800 2 400

21-25 3 200 2 800

26-30 3 600 3 200

31-35 4 000 3 600

36- 4 000 4 000

Källa: Åklagarmyndighetenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar