Äldre tycks jämställas med falukorven i kyldisken


Livet går mot kväll. Om inte livslågan släcks tvärt i närtid så lär väl även jag, på grund av demens eller ålderssvaghet, hamna i den så kallade omsorgsvården och därmed bli matad och förvarad utan möjlighet att göra min stämma hörd.

Den senaste tidens händelser ter sig verkligen skrämmande. Vi tycks vara jämställda med falukorven i affärens kyldisk. En handelsvara att tjäna pengar på. ”Men i stället för att ge dem en chans att överleva har man många gånger bara gett palliativ vård. Det tar nästan garanterat livet av dem redan efter ett par dagar, vilket kan liknas vid aktiv dödshjälp. På så sätt har man i Stockholm nog tagit livet av åtminstone ett par hundra äldre som hade varit i livet annars” – professor Yngve Gustavsson.

Har Yngve Gustavsson rätt? Om så är fallet måste väl ansvariga ha agerat kriminellt. Hur utkräver vi ansvar för ett sådant agerande? Utslag i nästa val känns alldeles för lindrigt. Fängelse känns som en mer rimlig påföljd. Enligt det globala forskarnätverket World Values Survey’s mätningar är Sverige det fjärde sämsta landet i världen på att respektera äldre. Fyra från botten alltså.

Situationen för omsorgsbehövande i dagens Sverige är en modern form av forna tiders fattighjonsauktioner. Låt lägstbjudande ta dem. Det kvällas. Vänligen släck.

Kallearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar