Det går inte att bara lägga ner Wij Trädgårdar


Svar på Jenny Wennbergs ledare: “Nu är det upp till bevis för Synsam”

Nu får du faktiskt förklara dig, vad menas med att kommunen slirar på verksamheten Wij trädgårdar? Enligt mitt sätt att se det så skulle det vara väldigt “halt” på ridhuset, simhallen och för att inte tala om Ugglebo Arena på idrottsområdet.

Det är sant att Wij trädgårdar har fått stöd och bidrag från kommunen, det har gett mycket positivt tillbaka under årens lopp. Det går inte att bara lägga ner området, det är här Ockelbo startade en gång i tiden genom järnhantering och skogsbruk på 1600–1700-talet. Det finns något som heter forn-wij, då är vi på vikingatiden. Någon stolthet måste vi ha som lever i nutiden, och jobbar för framtiden.

Affärsverksamheten på Wij har tagits över av privat entreprenör, kommunen äger och förvaltar fastigheterna, och det kan kosta en del att bevara Ockelbos historia. För ett tag sedan skrev du på ledarsidan om Ockelbobor och kallade oss stackare, det var då jag sa upp tidningen, men läser i bland på biblioteket.

Nu har ordet stackare fått en annan och kanske riktig betydelse. Några moderata kommunala, politiska stolpskott tycker inte att vi i Ockelbo ska få vara med och ta del av utvecklingen och framtiden i Ockelbo. I samband med att Synsam vill etablera sig i Ockelbo kan de inte förstå att 150 nya jobb kostar lite att få i gång. Då vinner kommunen och hela regionen på att många slipper gå arbetslösa, kan arbeta, och betala skatt till ny välfärd.  

Om Synsam efter avtalstidens slut, 15 år, flyttar finns lokalerna kvar att hyra ut till andra företag, som vi i dag inte vet något om. År 2035 kanske något nytt dataföretag finns på marknaden eller att vi på grund av corona eller miljöförstöring inte är så många kvar här i Ockelbo. Men vi måste våga något nu för att ha någon chans i framtiden.   

Hasse i snickarbodenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar