Regionen får aktivera sitt krislägesavtal – kan tvinga personal att jobba mer


Patienttrycket är till följd av pandemin så högt att resurserna inte räcker till, menade man och begärde att få aktivera det så kallade krislägesavtalet.

Eftersom allt fler blir sjuka i covid-19 är patienttrycket väldigt högt i länet. Sjukvårdens resurser räcker inte till, och därför beslöt SKR, Sveriges kommuner och regioner, under onsdagseftermiddagen att godkänna regionens ansökan och därmed aktiveras krislägesavtalet.

Krislägesavtalet, som bygger på en central överenskommelse mellan arbetsgivare och fack, gör det möjligt att ta ut mer arbetstid under en period. Arbetsskyldigheten är vidare och ersättningsnivåerna är högre för medarbetarna. Personal kan till exempel komma att få jobba 48 timmar i veckan.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar