Krafttag krävs mot den psykiska ohälsan


Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin. Ingen som är sjuk förtjänar att lämnas ensam och utanför. Centerpartiet gör därför allt vi kan för att se till att alla som drabbats kan få den hjälp de behöver.

Under pandemin ser vi att den psykiska ohälsan ökat. För den enskilda människan är detta en katastrof. Vi Centerpartister ser individen som viktigast av allt. Därför måste vi se till att alla som drabbats ska få den hjälp de behöver.

Vi ser också att våld i nära relationer ökat lavinartat, något som hänger ihop med den psykiska ohälsan på många sätt. Därför vill vi också satsa på de ideella krafter som lägger hela sin fritid och själ i att hjälpa dessa människor. Ingen ska lämnas åt sitt öde i ett civiliserat samhälle.

En viktig del är att den enskildes ekonomi är säkrad, därför ska människor inte bli utförsäkrade på grund av psykisk ohälsa. Saknas grundtryggheten mår man ju ännu sämre.

Att många äldre blivit isolerade vet vi. Ohälsan i denna grupp är stor. Vi måste därför se över lösningar som möjliggör för äldre att komma ut igen när pandemin lugnat sig. Tills dess måste vi satsa på att speciellt äldre får möjlighet att lära sig använda den teknik som finns för att kunna umgås på nätet. Därför måste vi nu ta krafttag för att alla ska ha ett tryggt liv, ett bättre mående och en ljusare framtid.

Caroline Smidt (C), ledamot hållbarhetsnämnden Gävleborg

Carina Ohlson (C), ersättare regionfullmäktige Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar