Nyliberalismen är en extrem rörelse långt ut till höger


DEBATT. Att marknaden bäst löser samhällenas och de enskildas behov är nyliberalernas religion. Den politiken minskar dock många gånger den enskildes frihet eftersom friheten för den ene ofta går ut över den andre. Liberalismens idégrund är att motverka både statlig och privat maktkoncentration.

Nyliberaler ser inga problem med att vi är så beroende av varandra i världen. Varor skall produceras där det är billigast. Världens länder kommer alltid att ha tillgång till mat, råvaror, bränslen och mediciner. Bortfall av internet och elförsörjning, klimatkriser med svält och stora flyktingströmmar, pandemier, kamp om sinande naturresurser, handelskrig, väpnade konflikter samt oberäkneliga politiska ledare? Inga problem. Så lät det fram till covid-19 slog till.

Bäddat för SD:s framgångar

Nyliberaler arbetar för att genom lagstiftning öppna länder för globala företag. Ofta gäller det utnyttjande av naturresurser. Obegränsad fri rörlighet av arbetskraft är också ett kännetecken. 

Det är inte liberalt att marginalisera staten. När stater fungerar, med maktdelning, är det en garanti för människors identitet, frihet och trygghet. Då ökar människors solidaritet, även över nationsgränser. Att inte skilja på den goda och den onda nationalismen har bäddat för SD:s framgångar.

Avdrag och privatisering

”Skatt är stöld” pyr under ytan! Politiken känns igen också genom alla avdrag. Jobbskatteavdrag, rot- och rut-avdrag, avdrag på arbetsgivaravgifter, avdrag bil och cykel, välgörenhet, friskvårdsavdrag m fl. Sänkt skatt i vissa glesbygdskommuner i stället för politik som ger jobb. Avdragsmodellen gynnar mest de som tjänar mest. Sänkt skatt anges t o m som lösning på problem i områden med utanförskap. Flera nyliberala förslag med klena resultat har kostat skattebetalarna stora pengar, t ex jobbcoacherna. 

Att inte skilja på den goda och den onda nationalismen har bäddat för SD:s framgångar.

Ett viktigt mål är att privatisera, åberopande valfrihet utan hänsyn till effekterna. Apoteksbeslutet är ett exempel. Hur kunde man tro att vinstdrivande företag skulle bygga upp stora lager när de inte var tvungna? I sjukvården byggs parallella system upp som leder till ojämlikhet. Att privatisera Arbetsförmedlingen i stor omfattning höll inte. Att göra skolan till vilken marknad som helst är unikt i världen och har lett till återkommande problem. Att inte jämställa villkoren mellan privata och kommunala skolor är typiskt nyliberalt. 

Den dogmatiska privatiseringspolitiken har bäddat för fusk och kriminell verksamhet. Stora resurser måste nu läggas på kontrollorgan. Lite uppmärksamhet fästs vid den försämrade demokratiska insynen. 

Hindrar klimatarbetet

Den enögda tron på marknaden är ett hinder i klimat- och miljöarbetet. Åtgärder skjuts på framtiden under förhoppning om ny forskning. Vårt globala klimatavtryck talar man tyst om. Typiskt är också att blåsa upp mindre betydelsefulla åtgärder, som plastpåsarna, som stora och viktiga. 

Ett nyliberalt mål är att öka företagens makt på arbetsplatserna och minska de anställdas. En okänslighet mot en sedan länge väl fungerande jämvikt mellan arbetsmarknadens parter. 

Sverige har klyvts

Sammantaget har den nyliberala politiken bidragit till en ökad klyvning av Sverige socialt och regionalt. Politiken har också bidragit till att Sverige har ett så högt antal döda i covid19.

De som står upp för välfärdssamhället, är för en socialliberal politik och folkligt frisinne, avfärdas ofta som vänsterdebattörer. Fredrick Federley i DN: ”Vi har ju inte blivit socialister bara för att landet måste styras.” 

Nyliberalism är en extrem rörelse långt ut till höger.


Av Torsten Sandberg

F d riksdagsman Centerpartiet

LÄS MER: Centerpartist: Låt välfärdsstaten falla – det är rätt och oundvikligt
LÄS MER: Varning – socialdemokratisk skattechock hotar svenska folket
LÄS MER: Jan Emanuel: Jag hatar klassamhället som Centern har skapatexpressen

Related posts

lämna en kommentar