Män upplevs ha mindre makt i de viktigaste frågorna – Gävleforskaren om uppmärksammade upptäckten


Jämställdhet och makt har i många år varit ett hett ämne att debattera. Genom ett samarbete mellan forskare på Högskolan i Gävle och Lunds- och Stockholms universitet har mer kunskap nu presenterats.

– Vi har tittat på hur man upplever sig ha makt, men också vad man tycker är viktigt, säger Johan Willander.

LÄS ÄVEN ENKÄTEN: Vilka tror du har mest makt över sitt privatliv – män eller kvinnor?

De drygt 800 svarande i enkätundersökningen har svarat på frågor om vilken makt de upplever sig ha i det offentliga livet, exempelvis pengar, arbete, karriär och utbildning, samt i det privata livet, exempelvis familj, kärlek, vänner och barn.

– Relationer upplevdes som viktiga, men även andra saker, säger Johan Willander.

Resultatet visade att kvinnor upplevde sig ha mindre makt än män i det offentliga livet, men mer makt än män i det privata livet. Männen upplevde samma sak, nämligen mer makt i det offentliga och mindre makt i det privata.

– Vårt bidrag är att vikta upplevelsen av makt och då visar det sig att både män och kvinnor tycker att den privata domänen är det viktigaste, säger Johan Willander.

Professor Sverker Sikström på Lunds universitet är huvudförfattare till den nyligen presenterade vetenskapliga artikeln.

– Dessa resultat påverkar hur vi ska uppfatta makt i dag. Det är svårt att upprätthålla synen att män har mer makt än kvinnor, när kvinnor uppfattas ha mer makt inom de områden som ses som de viktigaste, kommenterar han studien på universitetets hemsida.

När forskarna skulle hitta svarande till enkäterna var målet att få en spridning över världens länder, men när webbenkäten summerades kom majoriteten av svaren från USA.

– Svenska värderingar är relativt likvärdiga som de amerikanska svaren. Jag tror att om vi genomförde samma studie i Sverige hade vi fått liknande resultat, säger Johan Willander.

Forskningsprojektet är ännu inte avslutat.

– Så nu jobbar vi med nya idéer inom ramen för det här tänkandet kring makt som vi har utvecklat till den här artikeln. Då tänker vi att det kan appliceras på andra områden också, säger Johan Willander.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar