Man döms för hets mot folkgrupp – friad i tingsrätten – fälld i Högsta domstolen


Inlägget länkade till en artikel som handlade om en man av utländsk härkomst som påstods ha begått en hedersrelaterad våldtäkt.

Även om kommentaren enligt den dömde mannen var riktad mot den misstänkte personen utgör publiceringen i ett socialt media ett nedsättande budskap om muslimer i allmänhet anser HD.

Högsta domstolen skriver i sitt beslut:

“I övrigt gav kommentaren tveklöst uttryck för missaktning av gruppen muslimer i den mening som avses i bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Genom att lägga ut sin kommentar på internet, med risk för i princip okontrollerad spridning, gjorde den dömde mannen kommentaren tillgänglig för en obestämd krets personer.

Det saknar betydelse hur många personer som faktiskt tog del av kommentaren.”arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar