Insändare: Tack Kungen!


Ditt uttalande om misslyckandet med coronabekämpningen från regeringens sida är verkligen hedervärt! Du säger i tv, det de flesta svenskar förstår och vill säga, men som inte kan komma till tals.

I Sverige har snart 9 000 personer dött i covid-19. I övriga nordiska länder har totalt 1 500 personer avlidit till följd av sjukdomen, ändå tycker beslutsfattarna att man valt en bra strategi för bekämpning.

Apanaget till kungafamiljen är omdiskuterat, men nu tycker jag att Kungen är värd varje krona, när han säger vad många svenskar bär inom sig. Tack Kungen!

Hoppas man inte inom regeringen antyder att det är en politisk fråga du berör och försöker komma undan sitt ansvar på det viset.

Vi behöver en vettig åsikt från en vettig person som märker åt vilket håll det lutar, med alla senfärdiga beslut och oviljan att ta del av övriga nordiska länders erfarenhet.

Tommyarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar