Förvånande beslut i fel riktning för God och nära vård


Astma- och allergiföreningarna i regionen har under ett antal år följt regeringsuppdraget en God och nära vård. En väl genomförd utredning som haft en tät och ingående dialog med berörda, både beslutsfattare, vårdgivare och inte minst patienter och funktionsrättsrörelse. Tanken med att vård till långvarigt och kroniskt sjuka ska ges nära patienten, och på ett personcentrerat sätt, stämmer väl överens med våra behov. För att få en kvalificerad utredning och rätt diagnos reser vi gärna, men uppföljningar och omhändertagande av ibland många och komplexa behov, samsjuklighet, behöver vi få tillgängligt, nära och av specialister med ett brett helhetsperspektiv.

Med bakgrund till detta blir det för oss obegripligt att Region Gävleborg väljer att gå helt åt motsatt håll. Istället för att utveckla den nära vården, skapa trygga och kompetenta arbetslag nära patienten, väljer man att nedprioritera primärvården som specialitet.

Detta måste vara ett beslut taget i ett mycket kortsiktigt perspektiv, för att klara bemanningen vid regionens vårdcentraler. Ett beslut taget utan dialog med patientorganisationer och funktionsrättsrörelse. Ett beslut utan mål för att vara en framtida attraktiv arbetsgivare, utan plan för att utbilda och handleda nya allmänspecialister och utan sikte mot att trygga vårdcentralers bemanning och fortlevnad på längre sikt.

Vi är mycket förvånade!

Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland

Sanna Sepänaho, ordförande  Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker

Wictoria Kastemyr, ordförande Astma- och Allergiföreningen i Gävle

Elizabeth Rydbäck, ordförande  Astma- och Allergiföreningen i Sandviken

Inger Svedvall, ordförande  Astma- och Allergiföreningen i Norra Hälsingland

Seb Bertilsson, ordförandearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar