Debatt: Stoppa hyreshöjningarna 2021!


Den pågående pandemin har försvårat den ekonomiska situationen för många av Gävles invånare. Samtidigt pågår förhandlingar mellan AB Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen om hyrorna för 2021.

Gävle kommun ska inte bidra till att förvärra den ekonomiska situationen för de 30 procent av kommunens invånare som är hyresgäster hos AB Gavlegårdarna. Många hyresgäster är trångbodda, kan inte arbeta hemifrån eller är tvungna att nyttja kollektivtrafiken. De utsätts med det för en högre smittorisk. Hyresinbetalningarna går i första hand. Då hyresgäster generellt sett har en sämre ekonomi än i andra boendeformer, blir en hyreshöjning ytterligare en börda. Vänsterpartiet vill därför frysa hyran för 2021 för de hyresgäster som bor i AB Gavlegårdarnas bostadsbestånd. Det sätter också press på de privata fastighetsägarna i förhandlingarna om 2021 års hyror. Det är vår förhoppning att även dem ska inse problemen och stoppa hyreshöjningarna även för sina hyresgäster.

Vänsterpartiet vill se en ökad jämlikhet i Gävle, där även hyresgäster med låga inkomster har råd att leva och bo. Med det nya avkastningskravet som gäller för AB Gavlegårdarna, kan bostadsbolaget avstå från en hyreshöjning 2021.

Ett stopp för hyreshöjningarna skulle hjälpa de hyresgäster som på grund av pandemin mist sina arbeten, permitterats eller fått sin arbetsförmåga nedsatt. En hyreshöjning gynnar fastighetsbolagen, en oförändrad hyra gynnar istället hyresgästerna. 2 procent i hyreshöjning motsvarar 20 miljoner kr i intäkt för AB Gavlegårdarna. 20 miljoner som istället kan användas för konsumtion och gynna det lokala näringslivet, där flera branscher har det svårt.

Ge hyresgästerna en välförtjänt julklapp, stoppa hyreshöjningarna 2021!

Maritha Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet

Sophia Flybring, partiordförande Vänsterpartietarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar