När Moderaternas politik granskas framgår skillnaderna


Den moderatledda delen av oppositionen i regionen som kallar sig för Samverkan Gävleborg (M, L, KD, SVG) har återigen samlat sig för att bedriva en gemensam politik. Det är i grunden bra eftersom det då blir tydligt för länsinvånarna vilka huvudalternativ som finns att ta ställning till i kommande val. Därför är det också viktigt att deras politik, granskas och där det behövs ifrågasätts på samma självklara sätt som att majoritetens politik granskas och ifrågasätts.

De moderata regionråden Hägg och Stenvard är känsliga inför att deras politik blir granskad och beslagen med ganska svåra brister. Konsekvenserna för länsborna av deras politik blir centralisering och toppstyrning. Mer sjukvård till Gävle. Bolagisering av hälsocentraler med centralisering som konsekvens. Sämre kollektivtrafik på landsbygden, mindre fokus på regional utveckling, vilket leder till centralisering och högre arbetslöshet. Självklart skriver Moderaterna och övriga inte öppet om det i sin budget. De små partierna skriver inte heller att de helt överger sin egen politik för att istället samlas under Moderaternas vingar. Sjukvårdspartiet svarar exempelvis inte på varför man övergett kravet på att öppna förlossning i Bollnäs. Därför är det viktigt att deras politik blir granskad.

För mig som socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden är det självklart att i den politiska debatten och i dialogen med länsinvånarna ta upp de brister jag ser i den moderatledda oppositionens politik och de konsekvenser deras politik får för möjligheterna att bo och verka i hela länet.

Det har jag gjort, samtidigt som jag tillsammans med våra samarbetspartier presenterat en budget som stärker jämlikheten och ökar tillgängligheten till hälso- och sjukvård i hela länet. Jag har också drivit på och sett till att massvaccineringen mot covid-19 blir gratis för länsinvånarna, att det ges möjlighet för gratis sjukresor till vaccinering för de som inte kan ta sig till vaccineringen på egen hand och jag har möjliggjort en 50-miljoner-lönesatsning på yrkesgrupper med låga löner och dålig löneutveckling.

Jan Lahenkorva (S), regionrådarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar