Länet har landets näst yngsta mammor: “Det var värsta babyboomen”


– Ju yngre, desto bättre, säger Johanna Belachew, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Gävleborg.

Riskerna för komplikationer i samband med graviditet och förlossning ökar med åldern, samtidigt som fertiliteten minskar.

Annica O Axner, samordningsbarnmorska, och Maria Fyhr, vårdenhetschef på barnmorskemottagningen Gävle, skriver i ett mejl att socioekonomiska faktorer i länet kan vara förklaringar till att Gävleborg har landets näst yngsta förstföderskor, efter Blekinge. Generellt är förstföderskor äldre i storstäder, i Stockholm låg medelåldern 2019 på 30,6 år enligt statistiken från nyhetsbyrån Siren.

I skogslekparken i Hemlingby har kompisarna Veronica Lindman och Emelie Henriksson stämt träff. Veronica Lindman fick sonen Loui två dagar efter 26-årsdagen.

– Jag tänkte tidigare att jag ville ha två barn innan jag fyllde 25, jag ville vara en ung mamma.

Loui kom när hon kände att det var dags, då hade hon utbildat sig, ett förhållande och jobb.

Emelie Henriksson fick Mille när hon snart skulle fylla 28. Hon har aldrig funderat kring ålder för när de skulle få första barnet, för henne var det viktigt att hon hade en stabil situation med relation och arbete.

De berättar att de flesta i deras kompisgäng fick barn i samma veva som Veronica.

– Det var värsta babyboomen.

Om Gävleborg ligger bra till när det gäller ålder för första barnet ligger länet sämre till när det gäller blivande mödrars vikt. Här är andelen gravida som har för högt BMI näst högst i landet, efter Södermanland. Drygt hälften av de som fick barn i fjol hade övervikt eller fetma enligt nyhetsbyrån Sirens statistik.

Rikssnittet ligger på drygt 40 procent. Lägst andel hade Stockholms län, med drygt 35 procent.

Risken för komplikationer under graviditet och förlossning är mycket låg i Sverige, men ökar något med övervikt. Risken för svåra bristningar minskar däremot.

Annica O Axner och Maria Fyhr skriver i sitt svar att de satsar mycket på att prata om kost och motion med alla blivande mödrar och delar även ut skriftlig information. För den som väger för mycket kan graviditeten ses som en chans till förändring. De bistår med extra samtal, dietist samt extra läkarkontakt för de med för högt BMI.

Emelie Henriksson väntar nu sitt andra barn i mitten av februari. På mödravården har de pratat om mat och motion. Ingen av dem har haft bekymmer med övervikt.

– Jag gick upp 25 kilo och var orolig för att Loui skulle bli stor, men det var bara vätska. Jag gick ner allt direkt efter, säger Veronica Lindman.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar