Fler nya bostäder behöver byggas på höjden i Gävle


Gävle fortsätter att växa och utvecklas som stad och kommun. En utveckling som ställer både tuffare och större krav på oss politiker. En kommun och stad år 2020 kräver både hållbara och smarta lösningar. Vi ska tillsammans med privata aktörer skapa en levnadsplats som möter både individers behov och tar tillvara på samhällets innovationer.

När städer växer gör de oftast det på bredden – inte höjden. Ett växande Gävle behöver också växa på ett hållbart och smart sätt. Nybyggnationer sker ofta i stadsdelar där tillgänglig mark finns och då i stadsdelarna en bit från centrum. Ska Gävle fortsätta växa och locka både företagsetableringar och ny arbetskraft bör en förtätningsplan över Gävle centrum tas fram. Fler nya bostäder behöver byggas på höjden. Fler människor ska få möjlighet att ta hissen till jobbet – inte bussen eller bilen.

Det behöver inte bara byggas på höjden utan det behöver bli enklare att bygga. Där förenklingar gällande byggnation kan göras bör de också genomföras. Kan en förenkling också ta formen av en effektivisering är det en vinst för båda parter. Vi bör införa en privat initiativrätt till detaljplaneläggning. Det handlar om att bland annat en enskild byggherre eller fastighetsägare själv ska kunna genomföra en del av arbetet med att ta fram en detaljplan. Gävle kommun ska fortsatt ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas. Genom att göra det kan planarbetet ske i en snabbare takt.

Att fler flyttar till Gävle är glädjande, det ställer också krav på den nybyggnation som sker. Parkeringstalet minskar trots att människor fortsatt är beroende av bilen i många delar av vardagslivet. Många familjer har dessutom två bilar. Ska vi vara en attraktiv plats att leva på behöver vi öka parkeringsantalet och inte stänga ute de som är beroende av bilen.

Pandemin har påverkat varje sektor i Sverige. När vi förhoppningsvis snart kan röra oss vidare är det ett ypperligt tillfälle att genomföra stora förändringar i sättet vi tänker. En av de förändringarna bör vara inom samhällsbyggnadsområdet. Bostadsbyggandet kommer inte kunna ta paus om vi ska säkerställa att alla har en plats att kalla sitt hem – en plats att höra väckaklockans påminnelse om att det är dags att bidra till Gävles välstånd.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Måns Montell (M), gruppledare i samhällsbyggnadsnämndenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar