Extra ersättning till covidpersonal dröjer – politiker tvekar: “Svek mot våra anställda”


Det har under pandemin flera gånger uttryckts krav från personal om att regionen ekonomiskt borde kompensera för arbete inom covid-19-vården.

Läs mer: Efter den tuffa våren – nu kräver vårdpersonal på Iva ersättning: “Kan inte jämföra vårt jobb med busschaufförer”

Politiskt har framförallt Liberalerna men även Kristdemokraterna och Moderaterna tryckt på i frågan.

När regionstyrelsens personalutskott nyligen träffades för att bland annat diskutera saken lade Moderaterna fram ett konkret förslag som skulle ge covidpersonalen inom intensivvården 500 kronor extra per arbetspass och övrig personal som jobbar med covidvård 300 kronor extra per arbetspass. Den extra betalningen skulle gälla under perioder som Region Gävleborg befinner sig i förstärkningsläge, det vill säga den förhöjda beredskapsnivå som gäller just nu.

Men majoriteten i utskottet avvisade förslaget. De hänvisade till att ett arbete redan pågår inom regionen med att utforma en sådan här ersättning till covidpersonalen. När detta kommer att vara klart är ovisst.

Så här sade utskottets ordförande Fredrik Åberg Jönsson, V, vid regionens coronapresskonferens i slutet av förra veckan:

– Vi jobbar med att hitta en ersättning som är löpande under pandemin med att kompensera för arbetspass bland annat. Men här behöver vi jobba vidare tillsammans med verksamheten så att det blir på ett bra sätt, den här utformningen på den här ersättningen.

Han påpekade att regionen nyligen beslutat om andra typer av extraersättningar till personal i vården. Bland annat kommer extrabetalt att utgå till dem som jobbar under under jul och nyår.

Patrik Stenvard, Moderaternas regionråd, håller med om att frågan om ersättning till covidpersonal är komplicerad. Det är svårt att hitta en rättvis modell som alla kan ställa upp bakom, även den personal som inte får del av kompensationen.

– Men vårt förslag är seriöst. Vi har har pratat med medarbetare i regionen om det och känner att det finns stöd för det, säger han.

Moderaternas förslag är inte billigt. Det skulle innebära merkostnader för regionen på fem-sex miljoner kr per månad. Att inte göra något alls kan dock bli kostsammare, befarar Patrik Stenvard som ser stora risker att utsliten personal säger upp sig i brist på uppskattning från arbetsgivaren.

Även Jennie Forsblom, regionråd för Kristdemokraterna, tycker att det är bråttom att införa ersättningen. Frågan har dragit ut alldeles för långt på tiden, tycker hon och kallar det för “ett svek mot våra anställda”.

– Det är bättre att införa någon form av kompensation även om den kan bli orättvis, säger hon.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar